toggle visibility Search & Display Options

Select All    Deselect All
 |   | 
Details
  Records Links
Author Jaume Garcia; Debora Gil; Francesc Carreras ; Sandra Pujades; R.Leta; Xavier Alomar; Guillem Pons-LLados edit   pdf
openurl 
  Title Un Model 3D del Ventricle Esquerre Integrant Anatomia i Funcionalitat Type Conference Article
  Year 2008 Publication XX Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia, Actes del Congres Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 122  
  Keywords  
  Abstract Els canvis en la dinàmica del Ventricle Esquerre (VE) reflecteixen la majoria de malalties cardiovasculars . Els avenços en imatge mèdica han impulsat la recerca en models i simulacions de la dinàmica 3D del VE . La majoria dels models existents sols consideren l’anatomia externa del VE i no permeten una avaluació de l’acoblament electromecànic . Donat que la mecànica d’un muscle depèn de la orientació de les seves fibres, un model realista hauria d’incloure la disposició espacial de la banda ventricular helicoidal (BVH) .
Proposem desenvolupar un model del VE adaptat a cada pacient que integri, per primer cop, l’anatomia de la banda ventricular, l’anatomia externa del VE i la seva funcionalitat, per a una millor determinació del patró d’activació electromecànica
 
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication (up) Barcelona Editor  
  Language catalan Summary Language catalan Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ GGC2008c Serial 1504  
Permanent link to this record
 

 
Author Jaume Garcia; Debora Gil; Francesc Carreras; Sandra Pujades; R.Leta edit   pdf
openurl 
  Title Modelització 4-Dimensional de la Funció Siatólica del Ventricle Esquerre Type Conference Article
  Year 2007 Publication XIX Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia de Barcelona Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 133-134  
  Keywords  
  Abstract L’evolució tecnològica en el tractament de les imatges mèdiques permet reconstruir, amb el software apropiat, imatges tridimensionals de les estructures cardiovasculars i dotar-les de moviment. Les imatges 4D resultants faciliten l’estudi de la fisiopatologia de la insuficiència cardíaca en base als transtorns de l’activació electromecànica ventricular, el que pot ser d’interès en el procés de selecció de pacients candidats a teràpies de resincronització. Presentem els resultats preliminars de la reconstrucció 4D del ventricle esquerre (VE) a partir de les seqüències de tagging miocàrdic del VE.  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication (up) Barcelona (Spain) Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ GGC2007 Serial 1505  
Permanent link to this record
 

 
Author Oriol Rodriguez-Leon; Debora Gil; Eduard Fernandez-Nofrerias; H.Tizon; S.Montserrat; Vicente del Valle;Josefina Mauri edit  openurl
  Title Caracterització de la Perfusió Miocàrdica mitjançant anàlisi estadístic de l espectre en l angiografia de contrast Type Conference Article
  Year 2007 Publication XIX Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia de Barcelona Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 130  
  Keywords  
  Abstract La valoració de la integritat de la microcirculació coronària aporta informació pronòstica en pacients amb infart agut de miocardi en els que es realitza angioplastia primària. Aquesta valoració és subjectiva i presenta una important variabilitat si no es duta a terme per personal experimentat. Presentem una eina d’anàlisi d’imatge que permet fer una valoració de la microcirculació coronària a partir de seqüències d’angiografia. Hem analitzat les variacions locals en el nivell de gris de la imatge durant la seqüència angiogràfica. Hem identificat els principals fenòmens observats (respiració, batec cardíac, tinció arterial, tinció miocàrdica i soroll radiològic) mitjançant un anàlisi estadístic de l’espectre de Fourier de l’evolució al llarg del temps de la mitja local. Aquest mateix anàlisis permet determinat la influència de cadascun d’ells en la extracció del patró de tinció i selecciona la respiració com el fenomen que més distorsiona el patró de tinció original. Els descriptors proposats s’obtenen fora del rang espectral respiratori. Hem testat la seva capacitat per a detectar els tres fenòmens principals (tinció miocàrdica (MS), tinció arterial (AS) i soroll (NS)) independentment de la respiració. La capacitat de discriminació dels descriptors ha estat valorada mitjançant un mètode de crossvalidation en 30 seqüències d’angiografia. Els descriptors emprats permeten caracteritzar la tinció miocàrdica amb una alta eficiència i fiabilitat. A més no hi ha diferències significatives en l’anàlisi de les seqüències obtingudes amb el pacient respirant amb normalitat o en apnea  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication (up) Barcelona (Spain) Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RGF2007 Serial 1639  
Permanent link to this record
 

 
Author Oriol Rodriguez-Leon; Eduard Fernandez-Nofrerias; Josefina Mauri; Vicente del Valle; Debora Gil; A.Barrios; E.Garcia; Petia Radeva edit  openurl
  Title Perfusion ratio: A new tool to objectively assess microcirculation perfusion after primary Percutaneous Coronary Intervention Type Conference Article
  Year 2006 Publication World Congress of Cardiology Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 859  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication (up) Barcelona (Spain) Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;MILAB Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RFM2006c Serial 1643  
Permanent link to this record
 

 
Author Oriol Rodriguez-Leon; Josefina Mauri; Eduard Fernandez-Nofrerias; Vicente de Valle; E.Garcia; A.Barrios; Debora Gil; Petia Radeva edit  openurl
  Title Analysis of the changes in angiography local grey-level values to determine myocardial perfusion Type Conference Article
  Year 2006 Publication World Congress of Cardiology Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 862  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication (up) Barcelona (Spain) Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;MILAB Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RMF2006 Serial 1644  
Permanent link to this record
 

 
Author Patricia Marquez; Debora Gil; Aura Hernandez-Sabate edit   pdf
url  doi
openurl 
  Title A Confidence Measure for Assessing Optical Flow Accuracy in the Absence of Ground Truth Type Conference Article
  Year 2011 Publication IEEE International Conference on Computer Vision – Workshops Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 2042-2049  
  Keywords IEEE International Conference on Computer Vision – Workshops  
  Abstract Optical flow is a valuable tool for motion analysis in autonomous navigation systems. A reliable application requires determining the accuracy of the computed optical flow. This is a main challenge given the absence of ground truth in real world sequences. This paper introduces a measure of optical flow accuracy for Lucas-Kanade based flows in terms of the numerical stability of the data-term. We call this measure optical flow condition number. A statistical analysis over ground-truth data show a good statistical correlation between the condition number and optical flow error. Experiments on driving sequences illustrate its potential for autonomous navigation systems.  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher IEEE Place of Publication (up) Barcelona (Spain) Editor  
  Language English Summary Language English Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference ICCVW  
  Notes IAM; ADAS Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ MGH2011 Serial 1682  
Permanent link to this record
 

 
Author Debora Gil; Petia Radeva; Fernando Vilariño edit   pdf
isbn  openurl
  Title Anisotropic Contour Completion Type Conference Article
  Year 2003 Publication Proceedings of the IEEE International Conference on Image Processing Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages  
  Keywords  
  Abstract In this paper we introduce a novel application of the diffusion tensor for anisotropic image processing. The Anisotropic Contour Completion (ACC) we suggest consists in extending the characteristic function of the open curve by means of a degenerated diffusion tensor that prevents any diffusion in the normal direction. We show that ACC is equivalent to a dilation with a continuous elliptic structural element that takes into account the local orientation of the contours to be closed. Experiments on contours extracted from real images show that ACC produces shapes able to adapt to any curve in an active contour framework. 1.  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication (up) Barcelona, Spain Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN 0-7803-7751-6 Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;MV;MILAB;SIAI Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ GRV2003 Serial 1539  
Permanent link to this record
 

 
Author Debora Gil; Agnes Borras; Manuel Ballester; Francesc Carreras; Ruth Aris; Manuel Vazquez; Enric Marti; Ferran Poveda edit   pdf
url  doi
isbn  openurl
  Title MIOCARDIA: Integrating cardiac function and muscular architecture for a better diagnosis Type Conference Article
  Year 2011 Publication 14th International Symposium on Applied Sciences in Biomedical and Communication Technologies Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages  
  Keywords  
  Abstract Deep understanding of myocardial structure of the heart would unravel crucial knowledge for clinical and medical procedures. The MIOCARDIA project is a multidisciplinary project in cooperation with l'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau, Clinica la Creu Blanca and Barcelona Supercomputing Center. The ultimate goal of this project is defining a computational model of the myocardium. The model takes into account the deep interrelation between the anatomy and the mechanics of the heart. The paper explains the workflow of the MIOCARDIA project. It also introduces a multiresolution reconstruction technique based on DT-MRI streamlining for simplified global myocardial model generation. Our reconstructions can restore the most complex myocardial structures and provides evidences of a global helical organization.  
  Address Barcelona; Spain  
  Corporate Author Association for Computing Machinery Thesis  
  Publisher Place of Publication (up) Barcelona, Spain Editor Association for Computing Machinery  
  Language english Summary Language english Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN 978-1-4503-0913-4 Medium  
  Area Expedition Conference ISABEL  
  Notes IAM Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ GGB2011 Serial 1691  
Permanent link to this record
 

 
Author Petia Radeva; Enric Marti edit  url
openurl 
  Title Facial Features Segmentation by Model-Based Snakes Type Conference Article
  Year 1995 Publication International Conference on Computing Analysis and Image Processing Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages  
  Keywords  
  Abstract Deformable models have recently been accepted as a standard technique to segment different features in facial images. Despite they give a good approximation of the salient features in a facial image, the resulting shapes of the segmentation process seem somewhat artificial with respect to the natural feature shapes. In this paper we show that active contour models (in particular, rubber snakes) give more close and natural representation of the detected feature shape. Besides, using snakes for facial segmentation frees us from the problem of determination of the numerous weigths of deformable models. Another advantage of rubber snakes is their reduced computational cost. Our experiments using rubber snakes for segmentation of facial snapshots have shown a significant improvement compared to deformable models.  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication (up) Bellaterra (Barcelona), Spain Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes MILAB;IAM Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RAM1995a Serial 1633  
Permanent link to this record
 

 
Author Aura Hernandez-Sabate; Debora Gil; David Roche; Monica M. S. Matsumoto; Sergio S. Furuie edit   pdf
url  openurl
  Title Inferring the Performance of Medical Imaging Algorithms Type Conference Article
  Year 2011 Publication 14th International Conference on Computer Analysis of Images and Patterns Abbreviated Journal  
  Volume 6854 Issue Pages 520-528  
  Keywords Validation, Statistical Inference, Medical Imaging Algorithms.  
  Abstract Evaluation of the performance and limitations of medical imaging algorithms is essential to estimate their impact in social, economic or clinical aspects. However, validation of medical imaging techniques is a challenging task due to the variety of imaging and clinical problems involved, as well as, the difficulties for systematically extracting a reliable solely ground truth. Although specific validation protocols are reported in any medical imaging paper, there are still two major concerns: definition of standardized methodologies transversal to all problems and generalization of conclusions to the whole clinical data set.
We claim that both issues would be fully solved if we had a statistical model relating ground truth and the output of computational imaging techniques. Such a statistical model could conclude to what extent the algorithm behaves like the ground truth from the analysis of a sampling of the validation data set. We present a statistical inference framework reporting the agreement and describing the relationship of two quantities. We show its transversality by applying it to validation of two different tasks: contour segmentation and landmark correspondence.
 
  Address Sevilla  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Springer-Verlag Berlin Heidelberg Place of Publication (up) Berlin Editor Pedro Real; Daniel Diaz-Pernil; Helena Molina-Abril; Ainhoa Berciano; Walter Kropatsch  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title L Abbreviated Series Title LNCS  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference CAIP  
  Notes IAM; ADAS Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ HGR2011 Serial 1676  
Permanent link to this record
Select All    Deselect All
 |   | 
Details

Save Citations:
Export Records: