toggle visibility Search & Display Options

Select All    Deselect All
 |   | 
Details
  Records Links
Author Joel Barajas; Jaume Garcia; Karla Lizbeth Caballero; Francesc Carreras; Sandra Pujades; Petia Radeva edit   pdf
isbn  openurl
  Title Correction of Misalignment Artifacts Among 2-D Cardiac MR Images in 3-D Space Type Conference Article
  Year 2006 Publication 1st International Wokshop on Computer Vision for Intravascular and Intracardiac Imaging (CVII’06) Abbreviated Journal  
  Volume 3217 Issue Pages (up) 114-121  
  Keywords  
  Abstract Cardiac Magnetic Resonance images offer the opportunity to study the heart in detail. One of the main issues in its modelling is to create an accurate 3-D reconstruction of the left ventricle from 2-D views. A first step to achieve this goal is the correct registration among the different image planes due to patient movements. In this article, we present an accurate method to correct displacement artifacts using the Normalized Mutual Information. Here, the image views are treated as planes in order to diminish the approximation error caused by the association of a certain thickness, and moved simultaneously to avoid any kind of bias in the alignment process. This method has been validated using real and syntectic plane displacements, yielding promising results.  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Copenhagen (Denmark) Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN 978-3-540-22977-3 Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;MILAB Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ BGC2006 Serial 1485  
Permanent link to this record
 

 
Author Jaume Garcia; Debora Gil; Francesc Carreras ; Sandra Pujades; R.Leta; Xavier Alomar; Guillem Pons-LLados edit   pdf
openurl 
  Title Un Model 3D del Ventricle Esquerre Integrant Anatomia i Funcionalitat Type Conference Article
  Year 2008 Publication XX Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia, Actes del Congres Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages (up) 122  
  Keywords  
  Abstract Els canvis en la dinàmica del Ventricle Esquerre (VE) reflecteixen la majoria de malalties cardiovasculars . Els avenços en imatge mèdica han impulsat la recerca en models i simulacions de la dinàmica 3D del VE . La majoria dels models existents sols consideren l’anatomia externa del VE i no permeten una avaluació de l’acoblament electromecànic . Donat que la mecànica d’un muscle depèn de la orientació de les seves fibres, un model realista hauria d’incloure la disposició espacial de la banda ventricular helicoidal (BVH) .
Proposem desenvolupar un model del VE adaptat a cada pacient que integri, per primer cop, l’anatomia de la banda ventricular, l’anatomia externa del VE i la seva funcionalitat, per a una millor determinació del patró d’activació electromecànica
 
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Barcelona Editor  
  Language catalan Summary Language catalan Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ GGC2008c Serial 1504  
Permanent link to this record
 

 
Author Patricia Marquez;Debora Gil;Aura Hernandez-Sabate edit   pdf
doi  isbn
openurl 
  Title A Complete Confidence Framework for Optical Flow Type Conference Article
  Year 2012 Publication 12th European Conference on Computer Vision – Workshops and Demonstrations Abbreviated Journal  
  Volume 7584 Issue 2 Pages (up) 124-133  
  Keywords Optical flow, confidence measures, sparsification plots, error prediction plots  
  Abstract Medial representations are powerful tools for describing and parameterizing the volumetric shape of anatomical structures. Existing methods show excellent results when applied to 2D objects, but their quality drops across dimensions. This paper contributes to the computation of medial manifolds in two aspects. First, we provide a standard scheme for the computation of medial manifolds that avoid degenerated medial axis segments; second, we introduce an energy based method which performs independently of the dimension. We evaluate quantitatively the performance of our method with respect to existing approaches, by applying them to synthetic shapes of known medial geometry. Finally, we show results on shape representation of multiple abdominal organs, exploring the use of medial manifolds for the representation of multi-organ relations.  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Springer-Verlag Place of Publication Florence, Italy, October 7-13, 2012 Editor Andrea Fusiello, Vittorio Murino ,Rita Cucchiara  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title LNCS  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN 978-3-642-33867-0 Medium  
  Area Expedition Conference ECCVW  
  Notes IAM;ADAS; Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ MGH2012b Serial 1991  
Permanent link to this record
 

 
Author Oriol Rodriguez-Leon; Debora Gil; Eduard Fernandez-Nofrerias; H.Tizon; S.Montserrat; Vicente del Valle;Josefina Mauri edit  openurl
  Title Caracterització de la Perfusió Miocàrdica mitjançant anàlisi estadístic de l espectre en l angiografia de contrast Type Conference Article
  Year 2007 Publication XIX Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia de Barcelona Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages (up) 130  
  Keywords  
  Abstract La valoració de la integritat de la microcirculació coronària aporta informació pronòstica en pacients amb infart agut de miocardi en els que es realitza angioplastia primària. Aquesta valoració és subjectiva i presenta una important variabilitat si no es duta a terme per personal experimentat. Presentem una eina d’anàlisi d’imatge que permet fer una valoració de la microcirculació coronària a partir de seqüències d’angiografia. Hem analitzat les variacions locals en el nivell de gris de la imatge durant la seqüència angiogràfica. Hem identificat els principals fenòmens observats (respiració, batec cardíac, tinció arterial, tinció miocàrdica i soroll radiològic) mitjançant un anàlisi estadístic de l’espectre de Fourier de l’evolució al llarg del temps de la mitja local. Aquest mateix anàlisis permet determinat la influència de cadascun d’ells en la extracció del patró de tinció i selecciona la respiració com el fenomen que més distorsiona el patró de tinció original. Els descriptors proposats s’obtenen fora del rang espectral respiratori. Hem testat la seva capacitat per a detectar els tres fenòmens principals (tinció miocàrdica (MS), tinció arterial (AS) i soroll (NS)) independentment de la respiració. La capacitat de discriminació dels descriptors ha estat valorada mitjançant un mètode de crossvalidation en 30 seqüències d’angiografia. Els descriptors emprats permeten caracteritzar la tinció miocàrdica amb una alta eficiència i fiabilitat. A més no hi ha diferències significatives en l’anàlisi de les seqüències obtingudes amb el pacient respirant amb normalitat o en apnea  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Barcelona (Spain) Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RGF2007 Serial 1639  
Permanent link to this record
 

 
Author Jaume Garcia; Debora Gil; Francesc Carreras; Sandra Pujades; R.Leta edit   pdf
openurl 
  Title Modelització 4-Dimensional de la Funció Siatólica del Ventricle Esquerre Type Conference Article
  Year 2007 Publication XIX Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia de Barcelona Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages (up) 133-134  
  Keywords  
  Abstract L’evolució tecnològica en el tractament de les imatges mèdiques permet reconstruir, amb el software apropiat, imatges tridimensionals de les estructures cardiovasculars i dotar-les de moviment. Les imatges 4D resultants faciliten l’estudi de la fisiopatologia de la insuficiència cardíaca en base als transtorns de l’activació electromecànica ventricular, el que pot ser d’interès en el procés de selecció de pacients candidats a teràpies de resincronització. Presentem els resultats preliminars de la reconstrucció 4D del ventricle esquerre (VE) a partir de les seqüències de tagging miocàrdic del VE.  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Barcelona (Spain) Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ GGC2007 Serial 1505  
Permanent link to this record
 

 
Author Debora Gil; Petia Radeva; Josefina Mauri edit   pdf
openurl 
  Title Ivus Segmentation Via a Regularized Curvature Flow Type Conference Article
  Year 2002 Publication X Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica CASEIB 2002 Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages (up) 133-136  
  Keywords  
  Abstract Cardiac diseases are diagnosed and treated through a study of the morphology and dynamics of cardiac arteries. In- travascular Ultrasound (IVUS) imaging is of high interest to physicians since it provides both information. At the current state-of-the-art in image segmentation, a robust detection of the arterial lumen in IVUS demands manual intervention or ECG-gating. Manual intervention is a tedious and time consuming task that requires experienced observers, meanwhile ECG-gating is an acquisition technique not available in all clinical centers. We introduce a parametric algorithm that detects the arterial luminal border in in vivo sequences. The method consist in smoothing the sequences’ level surfaces under a regularized mean curvature flow that admits non-trivial steady states. The flow is based on a measure of the surface local smoothness that takes into account regularity of the surface curvature.  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Saragossa, Espanya Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;MILAB Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ GRM2002 Serial 1536  
Permanent link to this record
 

 
Author Debora Gil; Oriol Ramos Terrades; Elisa Minchole; Carles Sanchez; Noelia Cubero de Frutos; Marta Diez-Ferrer; Rosa Maria Ortiz; Antoni Rosell edit   pdf
url  openurl
  Title Classification of Confocal Endomicroscopy Patterns for Diagnosis of Lung Cancer Type Conference Article
  Year 2017 Publication 6th Workshop on Clinical Image-based Procedures: Translational Research in Medical Imaging Abbreviated Journal  
  Volume 10550 Issue Pages (up) 151-159  
  Keywords  
  Abstract Confocal Laser Endomicroscopy (CLE) is an emerging imaging technique that allows the in-vivo acquisition of cell patterns of potentially malignant lesions. Such patterns could discriminate between inflammatory and neoplastic lesions and, thus, serve as a first in-vivo biopsy to discard cases that do not actually require a cell biopsy.

The goal of this work is to explore whether CLE images obtained during videobronchoscopy contain enough visual information to discriminate between benign and malign peripheral lesions for lung cancer diagnosis. To do so, we have performed a pilot comparative study with 12 patients (6 adenocarcinoma and 6 benign-inflammatory) using 2 different methods for CLE pattern analysis: visual analysis by 3 experts and a novel methodology that uses graph methods to find patterns in pre-trained feature spaces. Our preliminary results indicate that although visual analysis can only achieve a 60.2% of accuracy, the accuracy of the proposed unsupervised image pattern classification raises to 84.6%.

We conclude that CLE images visual information allow in-vivo detection of neoplastic lesions and graph structural analysis applied to deep-learning feature spaces can achieve competitive results.
 
  Address Quebec; Canada; September 2017  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title LNCS  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference CLIP  
  Notes IAM; 600.096; 600.075; 600.145 Approved no  
  Call Number Admin @ si @ GRM2017 Serial 2957  
Permanent link to this record
 

 
Author Carles Sanchez; Debora Gil; Antoni Rosell; Albert Andaluz; F. Javier Sanchez edit   pdf
isbn  openurl
  Title Segmentation of Tracheal Rings in Videobronchoscopy combining Geometry and Appearance Type Conference Article
  Year 2013 Publication Proceedings of the International Conference on Computer Vision Theory and Applications Abbreviated Journal  
  Volume 1 Issue Pages (up) 153--161  
  Keywords Video-bronchoscopy, tracheal ring segmentation, trachea geometric and appearance model  
  Abstract Videobronchoscopy is a medical imaging technique that allows interactive navigation inside the respiratory pathways and minimal invasive interventions. Tracheal procedures are ordinary interventions that require measurement of the percentage of obstructed pathway for injury (stenosis) assessment. Visual assessment of stenosis in videobronchoscopic sequences requires high expertise of trachea anatomy and is prone to human error. Accurate detection of tracheal rings is the basis for automated estimation of the size of stenosed trachea. Processing of videobronchoscopic images acquired at the operating room is a challenging task due to the wide range of artifacts and acquisition conditions. We present a model of the geometric-appearance of tracheal rings for its detection in videobronchoscopic videos. Experiments on sequences acquired at the operating room, show a performance close to inter-observer variability  
  Address Barcelona; February 2013  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher SciTePress Place of Publication Portugal Editor Sebastiano Battiato and José Braz  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title LNCS  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN 978-989-8565-47-1 Medium  
  Area 800 Expedition Conference VISAPP  
  Notes IAM;MV; 600.044; 600.047; 600.060; 605.203 Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ SGR2013 Serial 2123  
Permanent link to this record
 

 
Author Debora Gil; Antonio Esteban Lansaque; Sebastian Stefaniga; Mihail Gaianu; Carles Sanchez edit   pdf
url  openurl
  Title Data Augmentation from Sketch Type Conference Article
  Year 2019 Publication International Workshop on Uncertainty for Safe Utilization of Machine Learning in Medical Imaging Abbreviated Journal  
  Volume 11840 Issue Pages (up) 155-162  
  Keywords Data augmentation; cycleGANs; Multi-objective optimization  
  Abstract State of the art machine learning methods need huge amounts of data with unambiguous annotations for their training. In the context of medical imaging this is, in general, a very difficult task due to limited access to clinical data, the time required for manual annotations and variability across experts. Simulated data could serve for data augmentation provided that its appearance was comparable to the actual appearance of intra-operative acquisitions. Generative Adversarial Networks (GANs) are a powerful tool for artistic style transfer, but lack a criteria for selecting epochs ensuring also preservation of intra-operative content.

We propose a multi-objective optimization strategy for a selection of cycleGAN epochs ensuring a mapping between virtual images and the intra-operative domain preserving anatomical content. Our approach has been applied to simulate intra-operative bronchoscopic videos and chest CT scans from virtual sketches generated using simple graphical primitives.
 
  Address Shenzhen; China; October 2019  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title LNCS  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference CLIP  
  Notes IAM; 600.145; 601.337; 600.139; 600.145 Approved no  
  Call Number Admin @ si @ GES2019 Serial 3359  
Permanent link to this record
 

 
Author Antoni Gurgui; Debora Gil; Enric Marti; Vicente Grau edit  doi
openurl 
  Title Left-Ventricle Basal Region Constrained Parametric Mapping to Unitary Domain Type Conference Article
  Year 2016 Publication 7th International Workshop on Statistical Atlases & Computational Modelling of the Heart Abbreviated Journal  
  Volume 10124 Issue Pages (up) 163-171  
  Keywords Laplacian; Constrained maps; Parameterization; Basal ring  
  Abstract Due to its complex geometry, the basal ring is often omitted when putting different heart geometries into correspondence. In this paper, we present the first results on a new mapping of the left ventricle basal rings onto a normalized coordinate system using a fold-over free approach to the solution to the Laplacian. To guarantee correspondences between different basal rings, we imposed some internal constrained positions at anatomical landmarks in the normalized coordinate system. To prevent internal fold-overs, constraints are handled by cutting the volume into regions defined by anatomical features and mapping each piece of the volume separately. Initial results presented in this paper indicate that our method is able to handle internal constrains without introducing fold-overs and thus guarantees one-to-one mappings between different basal ring geometries.  
  Address Athens; October 2016  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title LNCS  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference STACOM  
  Notes IAM; Approved no  
  Call Number Admin @ si @ GGM2016 Serial 2884  
Permanent link to this record
Select All    Deselect All
 |   | 
Details

Save Citations:
Export Records: