toggle visibility Search & Display Options

Select All    Deselect All
 |   | 
Details
  Records Links
Author (up) Mireia Sole; Joan Blanco; Debora Gil; G. Fonseka; Richard Frodsham; Oliver Valero; Francesca Vidal; Zaida Sarrate edit   pdf
openurl 
  Title Is there a pattern of Chromosome territoriality along mice spermatogenesis? Type Conference Article
  Year 2017 Publication 3rd Spanish MeioNet Meeting Abstract Book Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 55-56  
  Keywords  
  Abstract  
  Address Miraflores de la Sierra; Madrid; June 2017  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference MEIONET  
  Notes IAM; 600.096; 600.145 Approved no  
  Call Number Admin @ si @ Serial 2958  
Permanent link to this record
 

 
Author (up) Mireia Sole; Joan Blanco; Debora Gil; G. Fonseka; Richard Frodsham; Oliver Valero; Francesca Vidal; Zaida Sarrate edit  openurl
  Title Unraveling the enigmas of chromosome territoriality during spermatogenesis Type Conference Article
  Year 2017 Publication IX Jornada del Departament de Biologia Cel•lular, Fisiologia i Immunologia Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages  
  Keywords  
  Abstract  
  Address UAB; Barcelona; June 2017  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM; 600.145 Approved no  
  Call Number Admin @ si @ SBG2017b Serial 2959  
Permanent link to this record
 

 
Author (up) Oriol Rodriguez-Leon; Debora Gil; Eduard Fernandez-Nofrerias; H.Tizon; S.Montserrat; Vicente del Valle;Josefina Mauri edit  openurl
  Title Caracterització de la Perfusió Miocàrdica mitjançant anàlisi estadístic de l espectre en l angiografia de contrast Type Conference Article
  Year 2007 Publication XIX Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia de Barcelona Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 130  
  Keywords  
  Abstract La valoració de la integritat de la microcirculació coronària aporta informació pronòstica en pacients amb infart agut de miocardi en els que es realitza angioplastia primària. Aquesta valoració és subjectiva i presenta una important variabilitat si no es duta a terme per personal experimentat. Presentem una eina d’anàlisi d’imatge que permet fer una valoració de la microcirculació coronària a partir de seqüències d’angiografia. Hem analitzat les variacions locals en el nivell de gris de la imatge durant la seqüència angiogràfica. Hem identificat els principals fenòmens observats (respiració, batec cardíac, tinció arterial, tinció miocàrdica i soroll radiològic) mitjançant un anàlisi estadístic de l’espectre de Fourier de l’evolució al llarg del temps de la mitja local. Aquest mateix anàlisis permet determinat la influència de cadascun d’ells en la extracció del patró de tinció i selecciona la respiració com el fenomen que més distorsiona el patró de tinció original. Els descriptors proposats s’obtenen fora del rang espectral respiratori. Hem testat la seva capacitat per a detectar els tres fenòmens principals (tinció miocàrdica (MS), tinció arterial (AS) i soroll (NS)) independentment de la respiració. La capacitat de discriminació dels descriptors ha estat valorada mitjançant un mètode de crossvalidation en 30 seqüències d’angiografia. Els descriptors emprats permeten caracteritzar la tinció miocàrdica amb una alta eficiència i fiabilitat. A més no hi ha diferències significatives en l’anàlisi de les seqüències obtingudes amb el pacient respirant amb normalitat o en apnea  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Barcelona (Spain) Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RGF2007 Serial 1639  
Permanent link to this record
 

 
Author (up) Oriol Rodriguez-Leon; Eduard Fernandez-Nofrerias; Josefina Mauri; Vicente del Valle; Debora Gil; A.Barrios; E.Garcia; Petia Radeva edit  openurl
  Title Perfusion ratio: A new tool to objectively assess microcirculation perfusion after primary Percutaneous Coronary Intervention Type Conference Article
  Year 2006 Publication World Congress of Cardiology Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 859  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Barcelona (Spain) Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;MILAB Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RFM2006c Serial 1643  
Permanent link to this record
 

 
Author (up) Oriol Rodriguez-Leon; Josefina Mauri; Eduard Fernandez-Nofrerias; M.Gomez; Antonio Tovar; L.Cano; C.Diego; Carme Julia; Vicente del Valle; Debora Gil; Petia Radeva edit  openurl
  Title Ecografia Intracoronària: Segmentació Automàtica de area de la llum Type Conference Article
  Year 2002 Publication XXXVIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cardiología. Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;ADAS;MILAB Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RMF2002 Serial 1638  
Permanent link to this record
 

 
Author (up) Oriol Rodriguez-Leon; Josefina Mauri; Eduard Fernandez-Nofrerias; Vicente de Valle; E.Garcia; A.Barrios; Debora Gil; Petia Radeva edit  openurl
  Title Analysis of the changes in angiography local grey-level values to determine myocardial perfusion Type Conference Article
  Year 2006 Publication World Congress of Cardiology Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 862  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Barcelona (Spain) Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;MILAB Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RMF2006 Serial 1644  
Permanent link to this record
 

 
Author (up) Patricia Marquez; Debora Gil ; Aura Hernandez-Sabate edit   pdf
doi  isbn
openurl 
  Title Error Analysis for Lucas-Kanade Based Schemes Type Conference Article
  Year 2012 Publication 9th International Conference on Image Analysis and Recognition Abbreviated Journal  
  Volume 7324 Issue I Pages 184-191  
  Keywords Optical flow, Confidence measure, Lucas-Kanade, Cardiac Magnetic Resonance  
  Abstract Optical flow is a valuable tool for motion analysis in medical imaging sequences. A reliable application requires determining the accuracy of the computed optical flow. This is a main challenge given the absence of ground truth in medical sequences. This paper presents an error analysis of Lucas-Kanade schemes in terms of intrinsic design errors and numerical stability of the algorithm. Our analysis provides a confidence measure that is naturally correlated to the accuracy of the flow field. Our experiments show the higher predictive value of our confidence measure compared to existing measures.  
  Address Aveiro, Portugal  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Springer-Verlag Berlin Heidelberg Place of Publication Editor  
  Language english Summary Language Original Title  
  Series Editor Campilho, Aurélio and Kamel, Mohamed Series Title Lecture Notes in Computer Science Abbreviated Series Title LNCS  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN 0302-9743 ISBN 978-3-642-31294-6 Medium  
  Area Expedition Conference ICIAR  
  Notes IAM Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ MGH2012a Serial 1899  
Permanent link to this record
 

 
Author (up) Patricia Marquez; Debora Gil; Aura Hernandez-Sabate edit   pdf
url  doi
openurl 
  Title A Confidence Measure for Assessing Optical Flow Accuracy in the Absence of Ground Truth Type Conference Article
  Year 2011 Publication IEEE International Conference on Computer Vision – Workshops Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 2042-2049  
  Keywords IEEE International Conference on Computer Vision – Workshops  
  Abstract Optical flow is a valuable tool for motion analysis in autonomous navigation systems. A reliable application requires determining the accuracy of the computed optical flow. This is a main challenge given the absence of ground truth in real world sequences. This paper introduces a measure of optical flow accuracy for Lucas-Kanade based flows in terms of the numerical stability of the data-term. We call this measure optical flow condition number. A statistical analysis over ground-truth data show a good statistical correlation between the condition number and optical flow error. Experiments on driving sequences illustrate its potential for autonomous navigation systems.  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher IEEE Place of Publication Barcelona (Spain) Editor  
  Language English Summary Language English Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference ICCVW  
  Notes IAM; ADAS Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ MGH2011 Serial 1682  
Permanent link to this record
 

 
Author (up) Patricia Marquez; Debora Gil; Aura Hernandez-Sabate edit   pdf
url  doi
openurl 
  Title Evaluation of the Capabilities of Confidence Measures for Assessing Optical Flow Quality Type Conference Article
  Year 2013 Publication ICCV Workshop on Computer Vision in Vehicle Technology: From Earth to Mars Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 624-631  
  Keywords  
  Abstract Assessing Optical Flow (OF) quality is essential for its further use in reliable decision support systems. The absence of ground truth in such situations leads to the computation of OF Confidence Measures (CM) obtained from either input or output data. A fair comparison across the capabilities of the different CM for bounding OF error is required in order to choose the best OF-CM pair for discarding points where OF computation is not reliable. This paper presents a statistical probabilistic framework for assessing the quality of a given CM. Our quality measure is given in terms of the percentage of pixels whose OF error bound can not be determined by CM values. We also provide statistical tools for the computation of CM values that ensures a given accuracy of the flow field.  
  Address Sydney; Australia; December 2013  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference CVTT:E2M  
  Notes IAM; ADAS; 600.044; 600.057; 601.145 Approved no  
  Call Number Admin @ si @ MGH2013b Serial 2351  
Permanent link to this record
 

 
Author (up) Patricia Marquez; Debora Gil; Aura Hernandez-Sabate; Daniel Kondermann edit   pdf
url  doi
isbn  openurl
  Title When Is A Confidence Measure Good Enough? Type Conference Article
  Year 2013 Publication 9th International Conference on Computer Vision Systems Abbreviated Journal  
  Volume 7963 Issue Pages 344-353  
  Keywords Optical flow, confidence measure, performance evaluation  
  Abstract Confidence estimation has recently become a hot topic in image processing and computer vision.Yet, several definitions exist of the term “confidence” which are sometimes used interchangeably. This is a position paper, in which we aim to give an overview on existing definitions,
thereby clarifying the meaning of the used terms to facilitate further research in this field. Based on these clarifications, we develop a theory to compare confidence measures with respect to their quality.
 
  Address St Petersburg; Russia; July 2013  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Springer Link Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title LNCS  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN 0302-9743 ISBN 978-3-642-39401-0 Medium  
  Area Expedition Conference ICVS  
  Notes IAM;ADAS; 600.044; 600.057; 600.060; 601.145 Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ MGH2013a Serial 2218  
Permanent link to this record
Select All    Deselect All
 |   | 
Details

Save Citations:
Export Records: