toggle visibility Search & Display Options

Select All    Deselect All
List View
 |   | 
  Author Title Year (down) Publication Volume Pages Links
Jaume Garcia; Debora Gil; Francesc Carreras; Sandra Pujades; R.Leta; Xavier Alomar; Guillem Pons-LLados Patrons de Normalitat Regional per la Valoració de la Funció del Ventricle Esquerre 2008 XX Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia 60 details   pdf url
Jaume Garcia; Francesc Carreras; Sandra Pujades; Debora Gil Regional motion patterns for the Left Ventricle function assessment 2008 Proc. 19th Int. Conf. Pattern Recognition ICPR 2008 1-4 details   pdf doi
Sandra Pujades;Francesc Carreras;Manuel Ballester; Jaume Garcia; Debora Gil A Normalized Parametric Domain for the Analysis of the Left Ventricular Function 2008 Proceedings of the Third International Conference on Computer Vision Theory and Applications (VISAPP’08) 1 267-274 details   pdf openurl
Aura Hernandez-Sabate; Debora Gil; Albert Teis How Do Conservation Laws Define a Motion Suppression Score in In-Vivo Ivus Sequences? 2007 Proc. IEEE Ultrasonics Symp 2231-2234 details   pdf doi
Enric Marti; Carme Julia; Debora Gil A PBL Experience in the Teaching of Computer Graphics 2007 XVII Congreso Español de Informàtica Gráfica 25 95-103 details   pdf openurl
Jaume Garcia; Debora Gil; Francesc Carreras; Sandra Pujades; R.Leta Modelització 4-Dimensional de la Funció Siatólica del Ventricle Esquerre 2007 XIX Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia de Barcelona 133-134 details   pdf openurl
Oriol Rodriguez-Leon; Debora Gil; Eduard Fernandez-Nofrerias; H.Tizon; S.Montserrat; Vicente del Valle;Josefina Mauri Caracterització de la Perfusió Miocàrdica mitjançant anàlisi estadístic de l espectre en l angiografia de contrast 2007 XIX Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia de Barcelona 130 details   openurl
Aura Hernandez-Sabate; Debora Gil; Josefina Mauri; Petia Radeva Reducing cardiac motion in IVUS sequences 2006 Proceeding of Computers in Cardiology 33 685-688 details   pdf openurl
Aura Hernandez-Sabate; Petia Radeva; Antonio Tovar; Debora Gil Vessel structures alignment by spectral analysis of ivus sequences 2006 Proc. of CVII, MICCAI Workshop 39-36 details   pdf url
Debora Gil; Oriol Rodriguez; Josepa Mauri; Petia Radeva Statistical descriptors of the Myocardial perfusion in angiographic images 2006 Proc. Computers in Cardiology 677-680 details   openurl
Select All    Deselect All
List View
 |   | 

Save Citations:
Export Records: