toggle visibility Search & Display Options

Select All    Deselect All
 |   | 
Details
  Records Links
Author (down) Oriol Rodriguez-Leon; Josefina Mauri; Eduard Fernandez-Nofrerias; Vicente de Valle; E.Garcia; A.Barrios; Debora Gil; Petia Radeva edit  openurl
  Title Analysis of the changes in angiography local grey-level values to determine myocardial perfusion Type Conference Article
  Year 2006 Publication World Congress of Cardiology Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 862  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Barcelona (Spain) Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;MILAB Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RMF2006 Serial 1644  
Permanent link to this record
 

 
Author (down) Oriol Rodriguez-Leon; Josefina Mauri; Eduard Fernandez-Nofrerias; M.Gomez; Antonio Tovar; L.Cano; C.Diego; Carme Julia; Vicente del Valle; Debora Gil; Petia Radeva edit  openurl
  Title Ecografia Intracoronària: Segmentació Automàtica de area de la llum Type Conference Article
  Year 2002 Publication XXXVIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cardiología. Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;ADAS;MILAB Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RMF2002 Serial 1638  
Permanent link to this record
 

 
Author (down) Oriol Rodriguez-Leon; Eduard Fernandez-Nofrerias; Josefina Mauri; Vicente del Valle; Debora Gil; A.Barrios; E.Garcia; Petia Radeva edit  openurl
  Title Perfusion ratio: A new tool to objectively assess microcirculation perfusion after primary Percutaneous Coronary Intervention Type Conference Article
  Year 2006 Publication World Congress of Cardiology Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 859  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Barcelona (Spain) Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;MILAB Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RFM2006c Serial 1643  
Permanent link to this record
 

 
Author (down) Oriol Rodriguez-Leon; Debora Gil; Eduard Fernandez-Nofrerias; H.Tizon; S.Montserrat; Vicente del Valle;Josefina Mauri edit  openurl
  Title Caracterització de la Perfusió Miocàrdica mitjançant anàlisi estadístic de l espectre en l angiografia de contrast Type Conference Article
  Year 2007 Publication XIX Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia de Barcelona Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 130  
  Keywords  
  Abstract La valoració de la integritat de la microcirculació coronària aporta informació pronòstica en pacients amb infart agut de miocardi en els que es realitza angioplastia primària. Aquesta valoració és subjectiva i presenta una important variabilitat si no es duta a terme per personal experimentat. Presentem una eina d’anàlisi d’imatge que permet fer una valoració de la microcirculació coronària a partir de seqüències d’angiografia. Hem analitzat les variacions locals en el nivell de gris de la imatge durant la seqüència angiogràfica. Hem identificat els principals fenòmens observats (respiració, batec cardíac, tinció arterial, tinció miocàrdica i soroll radiològic) mitjançant un anàlisi estadístic de l’espectre de Fourier de l’evolució al llarg del temps de la mitja local. Aquest mateix anàlisis permet determinat la influència de cadascun d’ells en la extracció del patró de tinció i selecciona la respiració com el fenomen que més distorsiona el patró de tinció original. Els descriptors proposats s’obtenen fora del rang espectral respiratori. Hem testat la seva capacitat per a detectar els tres fenòmens principals (tinció miocàrdica (MS), tinció arterial (AS) i soroll (NS)) independentment de la respiració. La capacitat de discriminació dels descriptors ha estat valorada mitjançant un mètode de crossvalidation en 30 seqüències d’angiografia. Els descriptors emprats permeten caracteritzar la tinció miocàrdica amb una alta eficiència i fiabilitat. A més no hi ha diferències significatives en l’anàlisi de les seqüències obtingudes amb el pacient respirant amb normalitat o en apnea  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Barcelona (Spain) Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RGF2007 Serial 1639  
Permanent link to this record
 

 
Author (down) Mireia Sole; Joan Blanco; Debora Gil; G. Fonseka; Richard Frodsham; Oliver Valero; Francesca Vidal; Zaida Sarrate edit   pdf
openurl 
  Title Is there a pattern of Chromosome territoriality along mice spermatogenesis? Type Conference Article
  Year 2017 Publication 3rd Spanish MeioNet Meeting Abstract Book Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 55-56  
  Keywords  
  Abstract  
  Address Miraflores de la Sierra; Madrid; June 2017  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference MEIONET  
  Notes IAM; 600.096; 600.145 Approved no  
  Call Number Admin @ si @ Serial 2958  
Permanent link to this record
 

 
Author (down) Mireia Sole; Joan Blanco; Debora Gil; G. Fonseka; Richard Frodsham; Oliver Valero; Francesca Vidal; Zaida Sarrate edit  openurl
  Title Unraveling the enigmas of chromosome territoriality during spermatogenesis Type Conference Article
  Year 2017 Publication IX Jornada del Departament de Biologia Cel•lular, Fisiologia i Immunologia Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages  
  Keywords  
  Abstract  
  Address UAB; Barcelona; June 2017  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM; 600.145 Approved no  
  Call Number Admin @ si @ SBG2017b Serial 2959  
Permanent link to this record
 

 
Author (down) Mireia Sole; Joan Blanco; Debora Gil; Oliver Valero; G. Fonseka; M. Lawrie; Francesca Vidal; Zaida Sarrate edit   pdf
openurl 
  Title Chromosome Territories in Mice Spermatogenesis: A new three-dimensional methodology of study Type Conference Article
  Year 2017 Publication 11th European CytoGenesis Conference Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages  
  Keywords  
  Abstract  
  Address Florencia; Italia; July 2017  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference ECA  
  Notes IAM; 600.096; 600.145 Approved no  
  Call Number Admin @ si @ SBG2017a Serial 2936  
Permanent link to this record
 

 
Author (down) Marta Ligero; Guillermo Torres; Carles Sanchez; Katerine Diaz; Raquel Perez; Debora Gil edit   pdf
url  doi
openurl 
  Title Selection of Radiomics Features based on their Reproducibility Type Conference Article
  Year 2019 Publication 41st Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 403-408  
  Keywords  
  Abstract Dimensionality reduction is key to alleviate machine learning artifacts in clinical applications with Small Sample Size (SSS) unbalanced datasets. Existing methods rely on either the probabilistic distribution of training data or the discriminant power of the reduced space, disregarding the impact of repeatability and uncertainty in features.In the present study is proposed the use of reproducibility of radiomics features to select features with high inter-class correlation coefficient (ICC). The reproducibility includes the variability introduced in the image acquisition, like medical scans acquisition parameters and convolution kernels, that affects intensity-based features and tumor annotations made by physicians, that influences morphological descriptors of the lesion.For the reproducibility of radiomics features three studies were conducted on cases collected at Vall Hebron Oncology Institute (VHIO) on responders to oncology treatment. The studies focused on the variability due to the convolution kernel, image acquisition parameters, and the inter-observer lesion identification. The features selected were those features with a ICC higher than 0.7 in the three studies.The selected features based on reproducibility were evaluated for lesion malignancy classification using a different database. Results show better performance compared to several state-of-the-art methods including Principal Component Analysis (PCA), Kernel Discriminant Analysis via QR decomposition (KDAQR), LASSO, and an own built Convolutional Neural Network.  
  Address Berlin; Alemanya; July 2019  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference EMBC  
  Notes IAM; 600.139; 600.145 Approved no  
  Call Number Admin @ si @ LTS2019 Serial 3358  
Permanent link to this record
 

 
Author (down) M.Gomez; Josefina Mauri; Eduard Fernandez-Nofrerias; Oriol Rodriguez-Leon; Carme Julia; Debora Gil; Petia Radeva edit  openurl
  Title Reconstrucción de un modelo espacio-temporal de la luz del vaso a partir de secuencias de ecografía intracoronaria Type Conference Article
  Year 2002 Publication XXXVIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cardiología. Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;ADAS;MILAB Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ GMF2002d Serial 1516  
Permanent link to this record
 

 
Author (down) Josep Llados;Horst Bunke; Enric Marti edit  url
isbn  openurl
  Title Using Cyclic String Matching to Find Rotational and Reflectional Symmetries in Shapes Type Conference Article
  Year 1997 Publication Intelligent Robots: Sensing, Modeling and Planning Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 164-179  
  Keywords  
  Abstract Dagstuhl Workshop  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher World Scientific Press Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN 9810231857 Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes DAG;IAM; Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ LBM1997b Serial 1563  
Permanent link to this record
Select All    Deselect All
 |   | 
Details

Save Citations:
Export Records: