toggle visibility Search & Display Options

Select All    Deselect All
 |   | 
Details
  Records Links
Author (up) Oriol Rodriguez-Leon; Debora Gil; Eduard Fernandez-Nofrerias; H.Tizon; S.Montserrat; Vicente del Valle;Josefina Mauri edit  openurl
  Title Caracterització de la Perfusió Miocàrdica mitjançant anàlisi estadístic de l espectre en l angiografia de contrast Type Conference Article
  Year 2007 Publication XIX Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia de Barcelona Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 130  
  Keywords  
  Abstract La valoració de la integritat de la microcirculació coronària aporta informació pronòstica en pacients amb infart agut de miocardi en els que es realitza angioplastia primària. Aquesta valoració és subjectiva i presenta una important variabilitat si no es duta a terme per personal experimentat. Presentem una eina d’anàlisi d’imatge que permet fer una valoració de la microcirculació coronària a partir de seqüències d’angiografia. Hem analitzat les variacions locals en el nivell de gris de la imatge durant la seqüència angiogràfica. Hem identificat els principals fenòmens observats (respiració, batec cardíac, tinció arterial, tinció miocàrdica i soroll radiològic) mitjançant un anàlisi estadístic de l’espectre de Fourier de l’evolució al llarg del temps de la mitja local. Aquest mateix anàlisis permet determinat la influència de cadascun d’ells en la extracció del patró de tinció i selecciona la respiració com el fenomen que més distorsiona el patró de tinció original. Els descriptors proposats s’obtenen fora del rang espectral respiratori. Hem testat la seva capacitat per a detectar els tres fenòmens principals (tinció miocàrdica (MS), tinció arterial (AS) i soroll (NS)) independentment de la respiració. La capacitat de discriminació dels descriptors ha estat valorada mitjançant un mètode de crossvalidation en 30 seqüències d’angiografia. Els descriptors emprats permeten caracteritzar la tinció miocàrdica amb una alta eficiència i fiabilitat. A més no hi ha diferències significatives en l’anàlisi de les seqüències obtingudes amb el pacient respirant amb normalitat o en apnea  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Barcelona (Spain) Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RGF2007 Serial 1639  
Permanent link to this record
 

 
Author (up) Oriol Rodriguez-Leon; Eduard Fernandez-Nofrerias; Josefina Mauri; Vicente del Valle; Debora Gil; A.Barrios; E.Garcia; Petia Radeva edit  openurl
  Title Perfusion ratio: A new tool to objectively assess microcirculation perfusion after primary Percutaneous Coronary Intervention Type Conference Article
  Year 2006 Publication World Congress of Cardiology Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 859  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Barcelona (Spain) Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;MILAB Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RFM2006c Serial 1643  
Permanent link to this record
 

 
Author (up) Oriol Rodriguez-Leon; Josefina Mauri; Eduard Fernandez-Nofrerias; M.Gomez; Antonio Tovar; L.Cano; C.Diego; Carme Julia; Vicente del Valle; Debora Gil; Petia Radeva edit  openurl
  Title Ecografia Intracoronaria: Segmentacio Automatica de area de la llum Type Journal
  Year 2002 Publication Revista Societat Catalana de Cardiologia Abbreviated Journal  
  Volume 4 Issue 4 Pages 42  
  Keywords  
  Abstract  
  Address Barcelona  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference XIVe Congres de la Societat Catalana de Cardiologia  
  Notes MILAB;IAM Approved no  
  Call Number BCNPCL @ bcnpcl @ RMF2002 Serial 435  
Permanent link to this record
 

 
Author (up) Oriol Rodriguez-Leon; Josefina Mauri; Eduard Fernandez-Nofrerias; M.Gomez; Antonio Tovar; L.Cano; C.Diego; Carme Julia; Vicente del Valle; Debora Gil; Petia Radeva edit  openurl
  Title Ecografia Intracoronària: Segmentació Automàtica de area de la llum Type Conference Article
  Year 2002 Publication XXXVIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cardiología. Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;ADAS;MILAB Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RMF2002 Serial 1638  
Permanent link to this record
 

 
Author (up) Oriol Rodriguez-Leon; Josefina Mauri; Eduard Fernandez-Nofrerias; Vicente de Valle; E.Garcia; A.Barrios; Debora Gil; Petia Radeva edit  openurl
  Title Analysis of the changes in angiography local grey-level values to determine myocardial perfusion Type Conference Article
  Year 2006 Publication World Congress of Cardiology Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 862  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Barcelona (Spain) Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;MILAB Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RMF2006 Serial 1644  
Permanent link to this record
 

 
Author (up) Oriol Rodriguez-Leon; Josefina Mauri;Eduard Fernandez-Nofrerias; Antonio Tovar; Vicente del Valle; Aura Hernandez-Sabate; Debora Gil; Petia Radeva edit  openurl
  Title Utilizacion de la estructura de los campos vectoriales para la deteccion de la Adventicia en imagenes de Ecografia Intracoronaria Type Journal
  Year 2004 Publication Revista Española de Cardiología Abbreviated Journal REC  
  Volume 57 Issue 2 Pages 100  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference SEC  
  Notes MILAB;IAM Approved no  
  Call Number BCNPCL @ bcnpcl @ RMF2004 Serial 566  
Permanent link to this record
 

 
Author (up) Oriol Rodriguez-Leon; Josefina Mauri;Eduard Fernandez-Nofrerias; Antonio Tovar; Vicente del Valle; Aura Hernandez-Sabate; Debora Gil; Petia Radeva edit  openurl
  Title Utilización de la Estructura de los Campos Vectoriales para la Detección de la Adventicia en Imágenes de Ecografía Intracoronaria Type Journal Article
  Year 2004 Publication Revista Internacional de Enfermedades Cardiovasculares Revista Española de Cardiología Abbreviated Journal  
  Volume 57 Issue 2 Pages 100  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference SEC  
  Notes IAM;MILAB Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RMF2004 Serial 1642  
Permanent link to this record
 

 
Author (up) Oriol Rodriguez-Leon; Josefina Mauri;Eduard Fernandez-Nofrerias; C.Garcia; R.Villuendas; Vicente del Valle; Debora Gil;Petia Radeva edit  openurl
  Title Reconstruction of a spatio-temporal model of the intima layer from intravascular ultrasound sequences Type Journal Article
  Year 2003 Publication European Heart Journal Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference ESC Congress  
  Notes IAM;MILAB Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RMF2003c Serial 1641  
Permanent link to this record
 

 
Author (up) Patricia Marquez edit   pdf
openurl 
  Title Conditions Ensuring Accuracy of Local Optical Flow Schemes Type Report
  Year 2010 Publication CVC Tehcnical Report Abbreviated Journal  
  Volume 157 Issue Pages  
  Keywords  
  Abstract Accurate computation of optical flow is a key-point in many image processing fields. Detection of anomalous and unpredicted agents (such as pedestrians, bikers or cars) in urban scenes or pathology discrimination in medical imaging sequences, to mention just a two. The above kinds sequences present two main difficulties for standard optical flow techniques. On one hand, variability in acquisition conditions (illuminance, medical imaging modality, ...) force an alterantive representation for images fulfilling the britghtness constancy constrain. On the hand, current variational schemes produce oversmoothed fields unable to properly model discontinuous behaviours such as collisions or functionless pathological areas. This master project explores the abilities and limitations of local and global optical flow approaches. The master student will put especial emphasis in the theoretical grounds behind in order to design a variational framework combining the theoretical advantages of the considered techniques. In particular an optical flow based on Gabor phase tracking (developed in the group for medical imaging) will be generalized to urban scenes.  
  Address  
  Corporate Author Thesis Master's thesis  
  Publisher Place of Publication Bellaterra 08193, Barcelona, Spain Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM; Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ Mar2010 Serial 1582  
Permanent link to this record
 

 
Author (up) Patricia Marquez edit  isbn
openurl 
  Title A Confidence Framework for the Assessment of Optical Flow Performance Type Book Whole
  Year 2015 Publication PhD Thesis, Universitat Autonoma de Barcelona-CVC Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages  
  Keywords  
  Abstract Optical Flow (OF) is the input of a wide range of decision support systems such as car driver assistance, UAV guiding or medical diagnose. In these real situations, the absence of ground truth forces to assess OF quality using quantities computed from either sequences or the computed optical flow itself. These quantities are generally known as Confidence Measures, CM. Even if we have a proper confidence measure we still need a way to evaluate its ability to discard pixels with an OF prone to have a large error. Current approaches only provide a descriptive evaluation of the CM performance but such approaches are not capable to fairly compare different confidence measures and optical flow algorithms. Thus, it is of prime importance to define a framework and a general road map for the evaluation of optical flow performance.

This thesis provides a framework able to decide which pairs “ optical flow – confidence measure” (OF-CM) are best suited for optical flow error bounding given a confidence level determined by a decision support system. To design this framework we cover the following points:

Descriptive scores. As a first step, we summarize and analyze the sources of inaccuracies in the output of optical flow algorithms. Second, we present several descriptive plots that visually assess CM capabilities for OF error bounding. In addition to the descriptive plots, given a plot representing OF-CM capabilities to bound the error, we provide a numeric score that categorizes the plot according to its decreasing profile, that is, a score assessing CM performance.
Statistical framework. We provide a comparison framework that assesses the best suited OF-CM pair for error bounding that uses a two stage cascade process. First of all we assess the predictive value of the confidence measures by means of a descriptive plot. Then, for a sample of descriptive plots computed over training frames, we obtain a generic curve that will be used for sequences with no ground truth. As a second step, we evaluate the obtained general curve and its capabilities to really reflect the predictive value of a confidence measure using the variability across train frames by means of ANOVA.

The presented framework has shown its potential in the application on clinical decision support systems. In particular, we have analyzed the impact of the different image artifacts such as noise and decay to the output of optical flow in a cardiac diagnose system and we have improved the navigation inside the bronchial tree on bronchoscopy.
 
  Address July 2015  
  Corporate Author Thesis Ph.D. thesis  
  Publisher Ediciones Graficas Rey Place of Publication Editor Debora Gil; Aura Hernandez  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN 978-84-943427-2-1 Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM; 600.075 Approved no  
  Call Number Admin @ si @ Mar2015 Serial 2687  
Permanent link to this record
Select All    Deselect All
 |   | 
Details

Save Citations:
Export Records: