toggle visibility Search & Display Options

Select All    Deselect All
 |   | 
Details
  Records Links
Author Petia Radeva; Enric Marti edit  url
openurl 
  Title Facial Features Segmentation by Model-Based Snakes Type Conference Article
  Year 1995 Publication International Conference on Computing Analysis and Image Processing Abbreviated Journal (up)  
  Volume Issue Pages  
  Keywords  
  Abstract Deformable models have recently been accepted as a standard technique to segment different features in facial images. Despite they give a good approximation of the salient features in a facial image, the resulting shapes of the segmentation process seem somewhat artificial with respect to the natural feature shapes. In this paper we show that active contour models (in particular, rubber snakes) give more close and natural representation of the detected feature shape. Besides, using snakes for facial segmentation frees us from the problem of determination of the numerous weigths of deformable models. Another advantage of rubber snakes is their reduced computational cost. Our experiments using rubber snakes for segmentation of facial snapshots have shown a significant improvement compared to deformable models.  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Bellaterra (Barcelona), Spain Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes MILAB;IAM Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RAM1995a Serial 1633  
Permanent link to this record
 

 
Author Petia Radeva; Joan Serrat; Enric Marti edit   pdf
doi  openurl
  Title A snake for model-based segmentation Type Conference Article
  Year 1995 Publication Proc. Conf. Fifth Int Computer Vision Abbreviated Journal (up)  
  Volume Issue Pages 816-821  
  Keywords snakes; elastic matching; model-based segmenta tion  
  Abstract Despite the promising results of numerous applications, the hitherto proposed snake techniques share some common problems: snake attraction by spurious edge points, snake degeneration (shrinking and attening), convergence and stability of the deformation process, snake initialization and local determination of the parameters of elasticity. We argue here that these problems can be solved only when all the snake aspects are considered. The snakes proposed here implement a new potential eld and external force in order to provide a deformation convergence, attraction by both near and far edges as well as snake behaviour selective according to the edge orientation. Furthermore, we conclude that in the case of model-based seg mentation, the internal force should include structural information about the expected snake shape. Experiments using this kind of snakes for segmenting bones in complex hand radiographs show a signi cant improvement.  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes MILAB;ADAS;IAM Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RSM1995 Serial 1634  
Permanent link to this record
 

 
Author Oriol Rodriguez-Leon.A.Carol;H.Tizon; Eduard Fernandez-Nofrerias; Josefina Mauri; Vicente del Valle; Debora Gil; Aura Hernandez-Sabate; Petia Radeva edit  openurl
  Title Model estadístic-determinístic per la segmentació de l adventicia en imatges d ecografía intracoronaria Type Journal Article
  Year 2005 Publication Rev Societat Catalana Cardiologia Abbreviated Journal (up)  
  Volume 5 Issue Pages 41  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;MILAB Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RCT2005 Serial 1637  
Permanent link to this record
 

 
Author Oriol Rodriguez-Leon; Josefina Mauri; Eduard Fernandez-Nofrerias; M.Gomez; Antonio Tovar; L.Cano; C.Diego; Carme Julia; Vicente del Valle; Debora Gil; Petia Radeva edit  openurl
  Title Ecografia Intracoronària: Segmentació Automàtica de area de la llum Type Conference Article
  Year 2002 Publication XXXVIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cardiología. Abbreviated Journal (up)  
  Volume Issue Pages  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;ADAS;MILAB Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RMF2002 Serial 1638  
Permanent link to this record
 

 
Author Oriol Rodriguez-Leon; Debora Gil; Eduard Fernandez-Nofrerias; H.Tizon; S.Montserrat; Vicente del Valle;Josefina Mauri edit  openurl
  Title Caracterització de la Perfusió Miocàrdica mitjançant anàlisi estadístic de l espectre en l angiografia de contrast Type Conference Article
  Year 2007 Publication XIX Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia de Barcelona Abbreviated Journal (up)  
  Volume Issue Pages 130  
  Keywords  
  Abstract La valoració de la integritat de la microcirculació coronària aporta informació pronòstica en pacients amb infart agut de miocardi en els que es realitza angioplastia primària. Aquesta valoració és subjectiva i presenta una important variabilitat si no es duta a terme per personal experimentat. Presentem una eina d’anàlisi d’imatge que permet fer una valoració de la microcirculació coronària a partir de seqüències d’angiografia. Hem analitzat les variacions locals en el nivell de gris de la imatge durant la seqüència angiogràfica. Hem identificat els principals fenòmens observats (respiració, batec cardíac, tinció arterial, tinció miocàrdica i soroll radiològic) mitjançant un anàlisi estadístic de l’espectre de Fourier de l’evolució al llarg del temps de la mitja local. Aquest mateix anàlisis permet determinat la influència de cadascun d’ells en la extracció del patró de tinció i selecciona la respiració com el fenomen que més distorsiona el patró de tinció original. Els descriptors proposats s’obtenen fora del rang espectral respiratori. Hem testat la seva capacitat per a detectar els tres fenòmens principals (tinció miocàrdica (MS), tinció arterial (AS) i soroll (NS)) independentment de la respiració. La capacitat de discriminació dels descriptors ha estat valorada mitjançant un mètode de crossvalidation en 30 seqüències d’angiografia. Els descriptors emprats permeten caracteritzar la tinció miocàrdica amb una alta eficiència i fiabilitat. A més no hi ha diferències significatives en l’anàlisi de les seqüències obtingudes amb el pacient respirant amb normalitat o en apnea  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Barcelona (Spain) Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RGF2007 Serial 1639  
Permanent link to this record
 

 
Author Oriol Rodriguez-Leon; Josefina Mauri;Eduard Fernandez-Nofrerias; C.Garcia; R.Villuendas; Vicente del Valle; Debora Gil;Petia Radeva edit  openurl
  Title Reconstruction of a spatio-temporal model of the intima layer from intravascular ultrasound sequences Type Journal Article
  Year 2003 Publication European Heart Journal Abbreviated Journal (up)  
  Volume Issue Pages  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference ESC Congress  
  Notes IAM;MILAB Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RMF2003c Serial 1641  
Permanent link to this record
 

 
Author Oriol Rodriguez-Leon; Josefina Mauri;Eduard Fernandez-Nofrerias; Antonio Tovar; Vicente del Valle; Aura Hernandez-Sabate; Debora Gil; Petia Radeva edit  openurl
  Title Utilización de la Estructura de los Campos Vectoriales para la Detección de la Adventicia en Imágenes de Ecografía Intracoronaria Type Journal Article
  Year 2004 Publication Revista Internacional de Enfermedades Cardiovasculares Revista Española de Cardiología Abbreviated Journal (up)  
  Volume 57 Issue 2 Pages 100  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference SEC  
  Notes IAM;MILAB Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RMF2004 Serial 1642  
Permanent link to this record
 

 
Author Oriol Rodriguez-Leon; Eduard Fernandez-Nofrerias; Josefina Mauri; Vicente del Valle; Debora Gil; A.Barrios; E.Garcia; Petia Radeva edit  openurl
  Title Perfusion ratio: A new tool to objectively assess microcirculation perfusion after primary Percutaneous Coronary Intervention Type Conference Article
  Year 2006 Publication World Congress of Cardiology Abbreviated Journal (up)  
  Volume Issue Pages 859  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Barcelona (Spain) Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;MILAB Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RFM2006c Serial 1643  
Permanent link to this record
 

 
Author Oriol Rodriguez-Leon; Josefina Mauri; Eduard Fernandez-Nofrerias; Vicente de Valle; E.Garcia; A.Barrios; Debora Gil; Petia Radeva edit  openurl
  Title Analysis of the changes in angiography local grey-level values to determine myocardial perfusion Type Conference Article
  Year 2006 Publication World Congress of Cardiology Abbreviated Journal (up)  
  Volume Issue Pages 862  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Barcelona (Spain) Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;MILAB Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RMF2006 Serial 1644  
Permanent link to this record
 

 
Author David Rotger; Misael Rosales; Jaume Garcia; Oriol Pujol ; Josefina Mauri; Petia Radeva edit   pdf
openurl 
  Title Active Vessel: A New Multimedia Workstation for Intravascular Ultrasound and Angiography Fusion Type Journal Article
  Year 2003 Publication Computers in Cardiology Abbreviated Journal (up)  
  Volume 30 Issue Pages 65-68  
  Keywords  
  Abstract AcriveVessel is a new multimedia workstation which enables the visualization, acquisition and handling of both image modalities, on- and ofline. It enables DICOM v3.0 decompression and browsing, video acquisition,repmduction and storage for IntraVascular UltraSound (IVUS) and angiograms with their corresponding ECG,automatic catheter segmentation in angiography images (using fast marching algorithm). BSpline models definition for vessel layers on IVUS images sequence and an extensively validated tool to fuse information. This approach defines the correspondence of every IVUS image with its correspondent point in the angiogram and viceversa. The 3 0 reconstruction of the NUS catheterhessel enables real distance measurements as well as threedimensional visualization showing vessel tortuosity in the space.  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;MILAB;HuPBA Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RRG2003 Serial 1647  
Permanent link to this record
Select All    Deselect All
 |   | 
Details

Save Citations:
Export Records: