toggle visibility Search & Display Options

Select All    Deselect All
List View
 |   | 
  Author Title Year Publication Volume (down) Pages Links
Sergio Escalera Multi-Modal Human Behaviour Analysis from Visual Data Sources 2013 ERCIM News journal 95 21-22 details   pdf url
Lei Li; Fuping Wu; Sihan Wang; Xinzhe Luo; Carlos Martin Isla; Shuwei Zhai; Jianpeng Zhang; Yanfei Liu; Zhen Zhang; Markus J. Ankenbrand; Haochuan Jiang; Xiaoran Zhang; Linhong Wang; Tewodros Weldebirhan Arega; Elif Altunok; Zhou Zhao; Feiyan Li; Jun Ma; Xiaoping Yang; Elodie Puybareau; Ilkay Oksuz; Stephanie Bricq; Weisheng Li;Kumaradevan Punithakumar; Sotirios A. Tsaftaris; Laura M. Schreiber; Mingjing Yang; Guocai Liu; Yong Xia; Guotai Wang; Sergio Escalera; Xiahai Zhuag MyoPS: A benchmark of myocardial pathology segmentation combining three-sequence cardiac magnetic resonance images 2023 Medical Image Analysis 87 102808 details   url
Reuben Dorent; Aaron Kujawa; Marina Ivory; Spyridon Bakas; Nikola Rieke; Samuel Joutard; Ben Glocker; Jorge Cardoso; Marc Modat; Kayhan Batmanghelich; Arseniy Belkov; Maria Baldeon Calisto; Jae Won Choi; Benoit M. Dawant; Hexin Dong; Sergio Escalera; Yubo Fan; Lasse Hansen; Mattias P. Heinrich; Smriti Joshi; Victoriya Kashtanova; Hyeon Gyu Kim; Satoshi Kondo; Christian N. Kruse; Susana K. Lai-Yuen; Hao Li; Han Liu; Buntheng Ly; Ipek Oguz; Hyungseob Shin; Boris Shirokikh; Zixian Su; Guotai Wang; Jianghao Wu; Yanwu Xu; Kai Yao; Li Zhang; Sebastien Ourselin, CrossMoDA 2021 challenge: Benchmark of Cross-Modality Domain Adaptation techniques for Vestibular Schwannoma and Cochlea Segmentation 2023 Medical Image Analysis 83 102628 details   pdf doi
Razieh Rastgoo; Kourosh Kiani; Sergio Escalera ZS-GR: zero-shot gesture recognition from RGB-D videos 2023 Multimedia Tools and Applications 82 43781-43796 details   url
Razieh Rastgoo; Kourosh Kiani; Sergio Escalera A deep co-attentive hand-based video question answering framework using multi-view skeleton 2023 Multimedia Tools and Applications 82 1401–1429 details   url
Select All    Deselect All
List View
 |   | 

Save Citations:
Export Records: