toggle visibility Search & Display Options

Select All    Deselect All
 |   | 
Details
  Records Links
Author Oriol Rodriguez-Leon; Debora Gil; Eduard Fernandez-Nofrerias; H.Tizon; S.Montserrat; Vicente del Valle;Josefina Mauri edit  openurl
  Title Caracterització de la Perfusió Miocàrdica mitjançant anàlisi estadístic de l espectre en l angiografia de contrast Type Conference Article
  Year 2007 Publication (up) XIX Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia de Barcelona Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 130  
  Keywords  
  Abstract La valoració de la integritat de la microcirculació coronària aporta informació pronòstica en pacients amb infart agut de miocardi en els que es realitza angioplastia primària. Aquesta valoració és subjectiva i presenta una important variabilitat si no es duta a terme per personal experimentat. Presentem una eina d’anàlisi d’imatge que permet fer una valoració de la microcirculació coronària a partir de seqüències d’angiografia. Hem analitzat les variacions locals en el nivell de gris de la imatge durant la seqüència angiogràfica. Hem identificat els principals fenòmens observats (respiració, batec cardíac, tinció arterial, tinció miocàrdica i soroll radiològic) mitjançant un anàlisi estadístic de l’espectre de Fourier de l’evolució al llarg del temps de la mitja local. Aquest mateix anàlisis permet determinat la influència de cadascun d’ells en la extracció del patró de tinció i selecciona la respiració com el fenomen que més distorsiona el patró de tinció original. Els descriptors proposats s’obtenen fora del rang espectral respiratori. Hem testat la seva capacitat per a detectar els tres fenòmens principals (tinció miocàrdica (MS), tinció arterial (AS) i soroll (NS)) independentment de la respiració. La capacitat de discriminació dels descriptors ha estat valorada mitjançant un mètode de crossvalidation en 30 seqüències d’angiografia. Els descriptors emprats permeten caracteritzar la tinció miocàrdica amb una alta eficiència i fiabilitat. A més no hi ha diferències significatives en l’anàlisi de les seqüències obtingudes amb el pacient respirant amb normalitat o en apnea  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Barcelona (Spain) Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RGF2007 Serial 1639  
Permanent link to this record
 

 
Author Gloria Fernandez Esparrach; Jorge Bernal; Cristina Rodriguez de Miguel; Debora Gil; Fernando Vilariño; Henry Cordova; Cristina Sanchez Montes; Isis Ara edit  openurl
  Title Utilidad de la visión por computador para la localización de pólipos pequeños y planos Type Conference Article
  Year 2016 Publication (up) XIX Reunión Nacional de la Asociación Española de Gastroenterología, Gastroenterology Hepatology Abbreviated Journal  
  Volume 39 Issue 2 Pages 94  
  Keywords  
  Abstract  
  Address Madrid (Spain)  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference AEGASTRO  
  Notes MV; IAM; 600.097;SIAI Approved no  
  Call Number Admin @ si @FBR2016 Serial 2779  
Permanent link to this record
 

 
Author Enric Marti; Carme Julia; Debora Gil edit   pdf
openurl 
  Title A PBL Experience in the Teaching of Computer Graphics Type Conference Article
  Year 2007 Publication (up) XVII Congreso Español de Informàtica Gráfica Abbreviated Journal  
  Volume 25 Issue 1 Pages 95-103  
  Keywords  
  Abstract Project-Based Learning (PBL) is an educational strategy to improve student’s learning capability that, in recent years, has had a progressive acceptance in undergraduate studies. This methodology is based on solving a problem or project in a student working group. In this way, PBL focuses on learning the necessary tools to correctly find a solution to given problems. Since the learning initiative is transferred to the student, the PBL method promotes students own abilities. This allows a better assessment of the true workload that carries out the student in the subject. It follows that the methodology conforms to the guidelines of the Bologna document, which quantifies the student workload in a subject by means of the European credit transfer system (ECTS). PBL is currently applied in undergraduate studies needing strong practical training such as medicine, nursing or law sciences. Although this is also the case in engineering studies, amazingly, few experiences have been reported. In this paper we propose to use PBL in the educational organization of the Computer Graphics subjects in the Computer Science degree. Our PBL project focuses in the development of a C++ graphical environment based on the OpenGL libraries for visualization and handling of different graphical objects. The starting point is a basic skeleton that already includes lighting functions, perspective projection with mouse interaction to change the point of view and three predefined objects. Students have to complete this skeleton by adding their own functions to solve the project. A total number of 10 projects have been proposed and successfully solved. The exercises range from human face rendering to articulated objects, such as robot arms or puppets. In the present paper we extensively report the statement and educational objectives for two of the projects: solar system visualization and a chess game. We report our earlier educational experience based on the standard classroom theoretical, problem and practice sessions and the reasons that motivated searching for other learning methods. We have mainly chosen PBL because it improves the student learning initiative. We have applied the PBL educational model since the beginning of the second semester. The student’s feedback increases in his interest for the subject. We present a comparative study of the teachers’ and students’ workload between PBL and the classic teaching approach, which suggests that the workload increase in PBL is not as high as it seems.  
  Address Zaragoza; September 2007  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference CEDI  
  Notes IAM;ADAS; Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ MJG2007a Serial 1603  
Permanent link to this record
 

 
Author Jaume Garcia; Debora Gil; Francesc Carreras; Sandra Pujades; R.Leta; Xavier Alomar; Guillem Pons-LLados edit   pdf
url  openurl
  Title Patrons de Normalitat Regional per la Valoració de la Funció del Ventricle Esquerre Type Conference Article
  Year 2008 Publication (up) XX Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 60  
  Keywords  
  Abstract Les malalties cardiovasculars afecten les propietats contràctils de la banda ventricular i provoquen una variació de la funció del Ventricle Esquerre (VE) . Només els indicadors locals (strains, la deformació del teixit) són capaços de detectar anomalies en territoris específics del VE . Patrons de normalitat regionals d’aquests paràmetres serien d’utilitat a l’hora de valorar-ne la funció .
Presentem un Domini Paramètric Normalitzat (DPN) que permet comparar dades de diferents pacients i definir Patrons de Normalitat Regional (PNR)
 
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Barcelona Editor  
  Language catalan Summary Language catalan Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM; Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ GGC2008b Serial 1503  
Permanent link to this record
 

 
Author Jaume Garcia; Debora Gil; Francesc Carreras ; Sandra Pujades; R.Leta; Xavier Alomar; Guillem Pons-LLados edit   pdf
openurl 
  Title Un Model 3D del Ventricle Esquerre Integrant Anatomia i Funcionalitat Type Conference Article
  Year 2008 Publication (up) XX Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia, Actes del Congres Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 122  
  Keywords  
  Abstract Els canvis en la dinàmica del Ventricle Esquerre (VE) reflecteixen la majoria de malalties cardiovasculars . Els avenços en imatge mèdica han impulsat la recerca en models i simulacions de la dinàmica 3D del VE . La majoria dels models existents sols consideren l’anatomia externa del VE i no permeten una avaluació de l’acoblament electromecànic . Donat que la mecànica d’un muscle depèn de la orientació de les seves fibres, un model realista hauria d’incloure la disposició espacial de la banda ventricular helicoidal (BVH) .
Proposem desenvolupar un model del VE adaptat a cada pacient que integri, per primer cop, l’anatomia de la banda ventricular, l’anatomia externa del VE i la seva funcionalitat, per a una millor determinació del patró d’activació electromecànica
 
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Barcelona Editor  
  Language catalan Summary Language catalan Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ GGC2008c Serial 1504  
Permanent link to this record
 

 
Author C. Santa-Marta; Jaume Garcia; A. Bajo; J.J. Vaquero; M. Ledesma-Carbayo; Debora Gil edit  openurl
  Title Influence of the Temporal Resolution on the Quantification of Displacement Fields in Cardiac Magnetic Resonance Tagged Images Type Conference Article
  Year 2008 Publication (up) XXVI Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingenieria Biomedica Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 352–353  
  Keywords  
  Abstract It is difficult to acquire tagged cardiac MR images with a high temporal and spatial resolution using clinical MR scanners. However, if such images are used for quantifying scores based on motion, it is essential a resolution as high as possibl e. This paper explores the influence of the temporal resolution of a tagged series on the quantification of myocardial dynamic parameters. To such purpose we have designed a SPAMM (Spatial Modulation of Magnetization) sequence allowing acquisition of sequences at simple and double temporal resolution. Sequences are processed to compute myocardial motion by an automatic technique based on the tracking of the harmonic phase of tagged images (the Harmonic Phase Flow, HPF). The results have been compared to manual tracking of myocardial tags. The error in displacement fields for double resolution sequences reduces 17%.  
  Address Valladolid  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor Roberto hornero, Saniel Abasolo  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference CASEIB  
  Notes IAM; Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ SGB2008 Serial 1033  
Permanent link to this record
 

 
Author M.Gomez; Josefina Mauri; Eduard Fernandez-Nofrerias; Oriol Rodriguez-Leon; Carme Julia; Debora Gil; Petia Radeva edit  openurl
  Title Reconstrucción de un modelo espacio-temporal de la luz del vaso a partir de secuencias de ecografía intracoronaria Type Conference Article
  Year 2002 Publication (up) XXXVIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cardiología. Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;ADAS;MILAB Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ GMF2002d Serial 1516  
Permanent link to this record
 

 
Author Oriol Rodriguez-Leon; Josefina Mauri; Eduard Fernandez-Nofrerias; M.Gomez; Antonio Tovar; L.Cano; C.Diego; Carme Julia; Vicente del Valle; Debora Gil; Petia Radeva edit  openurl
  Title Ecografia Intracoronària: Segmentació Automàtica de area de la llum Type Conference Article
  Year 2002 Publication (up) XXXVIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cardiología. Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;ADAS;MILAB Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RMF2002 Serial 1638  
Permanent link to this record
Select All    Deselect All
 |   | 
Details

Save Citations:
Export Records: