toggle visibility Search & Display Options

Select All    Deselect All
 |   | 
Details
  Records Links
Author Joel Barajas; Jaume Garcia; Francesc Carreras; Sandra Pujades; Petia Radeva edit   pdf
url  isbn
openurl 
  Title Angle Images Using Gabor Filters in Cardiac Tagged MRI Type Conference Article
  Year 2005 Publication Proceeding of the 2005 conference on Artificial Intelligence Research and Development Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 107-114  
  Keywords Angle Images, Gabor Filters, Harp, Tagged Mri  
  Abstract Tagged Magnetic Resonance Imaging (MRI) is a non-invasive technique used to examine cardiac deformation in vivo. An Angle Image is a representation of a Tagged MRI which recovers the relative position of the tissue respect to the distorted tags. Thus cardiac deformation can be estimated. This paper describes a new approach to generate Angle Images using a bank of Gabor filters in short axis cardiac Tagged MRI. Our method improves the Angle Images obtained by global techniques, like HARP, with a local frequency analysis. We propose to use the phase response of a combination of a Gabor filters bank, and use it to find a more precise deformation of the left ventricle. We demonstrate the accuracy of our method over HARP by several experimental results.  
  Address Amsterdam; The Netherlands  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher IOS Press Place of Publication (up) Amsterdam, The Netherlands Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN 1-58603-560-6 Medium  
  Area Expedition Conference CAIRD  
  Notes IAM;MILAB Approved no  
  Call Number BCNPCL @ bcnpcl @ BGC2005; IAM @ iam Serial 595  
Permanent link to this record
 

 
Author Aura Hernandez-Sabate; Debora Gil; Petia Radeva edit   pdf
openurl 
  Title On the usefulness of supervised learning for vessel border detection in IntraVascular Imaging Type Conference Article
  Year 2005 Publication Proceeding of the 2005 conference on Artificial Intelligence Research and Development Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 67-74  
  Keywords classification; vessel border modelling; IVUS  
  Abstract IntraVascular UltraSound (IVUS) imaging is a useful tool in diagnosis of cardiac diseases since sequences completely show the morphology of coronary vessels. Vessel borders detection, especially the external adventitia layer, plays a central role in morphological measures and, thus, their segmentation feeds development of medical imaging techniques. Deterministic approaches fail to yield optimal results due to the large amount of IVUS artifacts and vessel borders descriptors. We propose using classification techniques to learn the set of descriptors and parameters that best detect vessel borders. Statistical hypothesis test on the error between automated detections and manually traced borders by 4 experts show that our detections keep within inter-observer variability.  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher IOS Press Place of Publication (up) Amsterdam, The Netherlands Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;MILAB Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ HGR2005c Serial 1549  
Permanent link to this record
 

 
Author Ernest Valveny; Enric Marti edit   pdf
url  doi
openurl 
  Title Application of deformable template matching to symbol recognition in hand-written architectural draw Type Conference Article
  Year 1999 Publication Proceedings of the Fifth International Conference on Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages  
  Keywords  
  Abstract We propose to use deformable template matching as a new approach to recognize characters and lineal symbols in hand-written line drawings, instead of traditional methods based on vectorization and feature extraction. Bayesian formulation of the deformable template matching allows combining fidelity to the ideal shape of the symbol with maximum flexibility to get the best fit to the input image. Lineal nature of symbols can be exploited to define a suitable representation of models and the set of deformations to be applied to them. Matching, however, is done over the original binary image to avoid losing relevant features during vectorization. We have applied this method to hand-written architectural drawings and experimental results demonstrate that symbols with high distortions from ideal shape can be accurately identified.  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication (up) Bangalore (India) Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes DAG;IAM; Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ VAM1999a Serial 1657  
Permanent link to this record
 

 
Author Jaume Garcia; Debora Gil; Francesc Carreras; Sandra Pujades; R.Leta; Xavier Alomar; Guillem Pons-LLados edit   pdf
url  openurl
  Title Patrons de Normalitat Regional per la Valoració de la Funció del Ventricle Esquerre Type Conference Article
  Year 2008 Publication XX Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 60  
  Keywords  
  Abstract Les malalties cardiovasculars afecten les propietats contràctils de la banda ventricular i provoquen una variació de la funció del Ventricle Esquerre (VE) . Només els indicadors locals (strains, la deformació del teixit) són capaços de detectar anomalies en territoris específics del VE . Patrons de normalitat regionals d’aquests paràmetres serien d’utilitat a l’hora de valorar-ne la funció .
Presentem un Domini Paramètric Normalitzat (DPN) que permet comparar dades de diferents pacients i definir Patrons de Normalitat Regional (PNR)
 
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication (up) Barcelona Editor  
  Language catalan Summary Language catalan Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM; Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ GGC2008b Serial 1503  
Permanent link to this record
 

 
Author Jaume Garcia; Debora Gil; Francesc Carreras ; Sandra Pujades; R.Leta; Xavier Alomar; Guillem Pons-LLados edit   pdf
openurl 
  Title Un Model 3D del Ventricle Esquerre Integrant Anatomia i Funcionalitat Type Conference Article
  Year 2008 Publication XX Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia, Actes del Congres Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 122  
  Keywords  
  Abstract Els canvis en la dinàmica del Ventricle Esquerre (VE) reflecteixen la majoria de malalties cardiovasculars . Els avenços en imatge mèdica han impulsat la recerca en models i simulacions de la dinàmica 3D del VE . La majoria dels models existents sols consideren l’anatomia externa del VE i no permeten una avaluació de l’acoblament electromecànic . Donat que la mecànica d’un muscle depèn de la orientació de les seves fibres, un model realista hauria d’incloure la disposició espacial de la banda ventricular helicoidal (BVH) .
Proposem desenvolupar un model del VE adaptat a cada pacient que integri, per primer cop, l’anatomia de la banda ventricular, l’anatomia externa del VE i la seva funcionalitat, per a una millor determinació del patró d’activació electromecànica
 
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication (up) Barcelona Editor  
  Language catalan Summary Language catalan Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ GGC2008c Serial 1504  
Permanent link to this record
 

 
Author Jaume Garcia; Debora Gil; Francesc Carreras; Sandra Pujades; R.Leta edit   pdf
openurl 
  Title Modelització 4-Dimensional de la Funció Siatólica del Ventricle Esquerre Type Conference Article
  Year 2007 Publication XIX Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia de Barcelona Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 133-134  
  Keywords  
  Abstract L’evolució tecnològica en el tractament de les imatges mèdiques permet reconstruir, amb el software apropiat, imatges tridimensionals de les estructures cardiovasculars i dotar-les de moviment. Les imatges 4D resultants faciliten l’estudi de la fisiopatologia de la insuficiència cardíaca en base als transtorns de l’activació electromecànica ventricular, el que pot ser d’interès en el procés de selecció de pacients candidats a teràpies de resincronització. Presentem els resultats preliminars de la reconstrucció 4D del ventricle esquerre (VE) a partir de les seqüències de tagging miocàrdic del VE.  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication (up) Barcelona (Spain) Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ GGC2007 Serial 1505  
Permanent link to this record
 

 
Author Oriol Rodriguez-Leon; Debora Gil; Eduard Fernandez-Nofrerias; H.Tizon; S.Montserrat; Vicente del Valle;Josefina Mauri edit  openurl
  Title Caracterització de la Perfusió Miocàrdica mitjançant anàlisi estadístic de l espectre en l angiografia de contrast Type Conference Article
  Year 2007 Publication XIX Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia de Barcelona Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 130  
  Keywords  
  Abstract La valoració de la integritat de la microcirculació coronària aporta informació pronòstica en pacients amb infart agut de miocardi en els que es realitza angioplastia primària. Aquesta valoració és subjectiva i presenta una important variabilitat si no es duta a terme per personal experimentat. Presentem una eina d’anàlisi d’imatge que permet fer una valoració de la microcirculació coronària a partir de seqüències d’angiografia. Hem analitzat les variacions locals en el nivell de gris de la imatge durant la seqüència angiogràfica. Hem identificat els principals fenòmens observats (respiració, batec cardíac, tinció arterial, tinció miocàrdica i soroll radiològic) mitjançant un anàlisi estadístic de l’espectre de Fourier de l’evolució al llarg del temps de la mitja local. Aquest mateix anàlisis permet determinat la influència de cadascun d’ells en la extracció del patró de tinció i selecciona la respiració com el fenomen que més distorsiona el patró de tinció original. Els descriptors proposats s’obtenen fora del rang espectral respiratori. Hem testat la seva capacitat per a detectar els tres fenòmens principals (tinció miocàrdica (MS), tinció arterial (AS) i soroll (NS)) independentment de la respiració. La capacitat de discriminació dels descriptors ha estat valorada mitjançant un mètode de crossvalidation en 30 seqüències d’angiografia. Els descriptors emprats permeten caracteritzar la tinció miocàrdica amb una alta eficiència i fiabilitat. A més no hi ha diferències significatives en l’anàlisi de les seqüències obtingudes amb el pacient respirant amb normalitat o en apnea  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication (up) Barcelona (Spain) Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RGF2007 Serial 1639  
Permanent link to this record
 

 
Author Oriol Rodriguez-Leon; Eduard Fernandez-Nofrerias; Josefina Mauri; Vicente del Valle; Debora Gil; A.Barrios; E.Garcia; Petia Radeva edit  openurl
  Title Perfusion ratio: A new tool to objectively assess microcirculation perfusion after primary Percutaneous Coronary Intervention Type Conference Article
  Year 2006 Publication World Congress of Cardiology Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 859  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication (up) Barcelona (Spain) Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;MILAB Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RFM2006c Serial 1643  
Permanent link to this record
 

 
Author Oriol Rodriguez-Leon; Josefina Mauri; Eduard Fernandez-Nofrerias; Vicente de Valle; E.Garcia; A.Barrios; Debora Gil; Petia Radeva edit  openurl
  Title Analysis of the changes in angiography local grey-level values to determine myocardial perfusion Type Conference Article
  Year 2006 Publication World Congress of Cardiology Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 862  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication (up) Barcelona (Spain) Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;MILAB Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RMF2006 Serial 1644  
Permanent link to this record
 

 
Author Patricia Marquez; Debora Gil; Aura Hernandez-Sabate edit   pdf
url  doi
openurl 
  Title A Confidence Measure for Assessing Optical Flow Accuracy in the Absence of Ground Truth Type Conference Article
  Year 2011 Publication IEEE International Conference on Computer Vision – Workshops Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 2042-2049  
  Keywords IEEE International Conference on Computer Vision – Workshops  
  Abstract Optical flow is a valuable tool for motion analysis in autonomous navigation systems. A reliable application requires determining the accuracy of the computed optical flow. This is a main challenge given the absence of ground truth in real world sequences. This paper introduces a measure of optical flow accuracy for Lucas-Kanade based flows in terms of the numerical stability of the data-term. We call this measure optical flow condition number. A statistical analysis over ground-truth data show a good statistical correlation between the condition number and optical flow error. Experiments on driving sequences illustrate its potential for autonomous navigation systems.  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher IEEE Place of Publication (up) Barcelona (Spain) Editor  
  Language English Summary Language English Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference ICCVW  
  Notes IAM; ADAS Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ MGH2011 Serial 1682  
Permanent link to this record
Select All    Deselect All
 |   | 
Details

Save Citations:
Export Records: