toggle visibility Search & Display Options

Select All    Deselect All
 |   | 
Details
  Records Links
Author Petia Radeva; Joan Serrat; Enric Marti edit   pdf
doi  openurl
  Title A snake for model-based segmentation Type Conference Article
  Year 1995 Publication Proc. Conf. Fifth Int Computer Vision Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 816-821  
  Keywords snakes; elastic matching; model-based segmenta tion  
  Abstract Despite the promising results of numerous applications, the hitherto proposed snake techniques share some common problems: snake attraction by spurious edge points, snake degeneration (shrinking and attening), convergence and stability of the deformation process, snake initialization and local determination of the parameters of elasticity. We argue here that these problems can be solved only when all the snake aspects are considered. The snakes proposed here implement a new potential eld and external force in order to provide a deformation convergence, attraction by both near and far edges as well as snake behaviour selective according to the edge orientation. Furthermore, we conclude that in the case of model-based seg mentation, the internal force should include structural information about the expected snake shape. Experiments using this kind of snakes for segmenting bones in complex hand radiographs show a signi cant improvement.  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference (up)  
  Notes MILAB;ADAS;IAM Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RSM1995 Serial 1634  
Permanent link to this record
 

 
Author Oriol Rodriguez-Leon; Josefina Mauri; Eduard Fernandez-Nofrerias; M.Gomez; Antonio Tovar; L.Cano; C.Diego; Carme Julia; Vicente del Valle; Debora Gil; Petia Radeva edit  openurl
  Title Ecografia Intracoronària: Segmentació Automàtica de area de la llum Type Conference Article
  Year 2002 Publication XXXVIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cardiología. Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference (up)  
  Notes IAM;ADAS;MILAB Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RMF2002 Serial 1638  
Permanent link to this record
 

 
Author Oriol Rodriguez-Leon; Debora Gil; Eduard Fernandez-Nofrerias; H.Tizon; S.Montserrat; Vicente del Valle;Josefina Mauri edit  openurl
  Title Caracterització de la Perfusió Miocàrdica mitjançant anàlisi estadístic de l espectre en l angiografia de contrast Type Conference Article
  Year 2007 Publication XIX Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia de Barcelona Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 130  
  Keywords  
  Abstract La valoració de la integritat de la microcirculació coronària aporta informació pronòstica en pacients amb infart agut de miocardi en els que es realitza angioplastia primària. Aquesta valoració és subjectiva i presenta una important variabilitat si no es duta a terme per personal experimentat. Presentem una eina d’anàlisi d’imatge que permet fer una valoració de la microcirculació coronària a partir de seqüències d’angiografia. Hem analitzat les variacions locals en el nivell de gris de la imatge durant la seqüència angiogràfica. Hem identificat els principals fenòmens observats (respiració, batec cardíac, tinció arterial, tinció miocàrdica i soroll radiològic) mitjançant un anàlisi estadístic de l’espectre de Fourier de l’evolució al llarg del temps de la mitja local. Aquest mateix anàlisis permet determinat la influència de cadascun d’ells en la extracció del patró de tinció i selecciona la respiració com el fenomen que més distorsiona el patró de tinció original. Els descriptors proposats s’obtenen fora del rang espectral respiratori. Hem testat la seva capacitat per a detectar els tres fenòmens principals (tinció miocàrdica (MS), tinció arterial (AS) i soroll (NS)) independentment de la respiració. La capacitat de discriminació dels descriptors ha estat valorada mitjançant un mètode de crossvalidation en 30 seqüències d’angiografia. Els descriptors emprats permeten caracteritzar la tinció miocàrdica amb una alta eficiència i fiabilitat. A més no hi ha diferències significatives en l’anàlisi de les seqüències obtingudes amb el pacient respirant amb normalitat o en apnea  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Barcelona (Spain) Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference (up)  
  Notes IAM Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RGF2007 Serial 1639  
Permanent link to this record
 

 
Author Oriol Rodriguez-Leon; Eduard Fernandez-Nofrerias; Josefina Mauri; Vicente del Valle; Debora Gil; A.Barrios; E.Garcia; Petia Radeva edit  openurl
  Title Perfusion ratio: A new tool to objectively assess microcirculation perfusion after primary Percutaneous Coronary Intervention Type Conference Article
  Year 2006 Publication World Congress of Cardiology Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 859  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Barcelona (Spain) Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference (up)  
  Notes IAM;MILAB Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RFM2006c Serial 1643  
Permanent link to this record
 

 
Author Oriol Rodriguez-Leon; Josefina Mauri; Eduard Fernandez-Nofrerias; Vicente de Valle; E.Garcia; A.Barrios; Debora Gil; Petia Radeva edit  openurl
  Title Analysis of the changes in angiography local grey-level values to determine myocardial perfusion Type Conference Article
  Year 2006 Publication World Congress of Cardiology Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 862  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Barcelona (Spain) Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference (up)  
  Notes IAM;MILAB Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RMF2006 Serial 1644  
Permanent link to this record
 

 
Author F. Javier Sanchez; Jordi Vitria; Enric Marti edit  openurl
  Title Transformaciones Morfológicas de Polígonos Isotéticos Type Conference Article
  Year 1991 Publication Primer Congreso Español de Informática Gráfica. Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference (up)  
  Notes OR;IAM;MV Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ SVM1991 Serial 1648  
Permanent link to this record
 

 
Author Gemma Sanchez; Ernest Valveny; Josep Llados; Enric Marti; Oriol Ramos Terrades; N.Lozano; Joan Mas edit  openurl
  Title A system for virtual prototyping of architectural projects Type Conference Article
  Year 2003 Publication Proceedings of Fifth IAPR International Workshop on Pattern Recognition Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 65-74  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference (up)  
  Notes DAG;IAM Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ SVL2003 Serial 1650  
Permanent link to this record
 

 
Author Joan Serrat; Enric Marti edit  openurl
  Title Elastic matching using interpolation splines Type Conference Article
  Year 1991 Publication IV Spanish Symposium of Pattern Recognition and image Analysis Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference (up)  
  Notes ADAS;IAM; Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ SMV1991 Serial 1651  
Permanent link to this record
 

 
Author Ernest Valveny; Enric Marti edit   pdf
doi  openurl
  Title Learning of structural descriptions of graphic symbols using deformable template matching Type Conference Article
  Year 2001 Publication Proc. Sixth Int Document Analysis and Recognition Conf Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 455-459  
  Keywords  
  Abstract Accurate symbol recognition in graphic documents needs an accurate representation of the symbols to be recognized. If structural approaches are used for recognition, symbols have to be described in terms of their shape, using structural relationships among extracted features. Unlike statistical pattern recognition, in structural methods, symbols are usually manually defined from expertise knowledge, and not automatically infered from sample images. In this work we explain one approach to learn from examples a representative structural description of a symbol, thus providing better information about shape variability. The description of a symbol is based on a probabilistic model. It consists of a set of lines described by the mean and the variance of line parameters, respectively providing information about the model of the symbol, and its shape variability. The representation of each image in the sample set as a set of lines is achieved using deformable template matching.  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference (up)  
  Notes DAG;IAM; Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ VMA2001 Serial 1654  
Permanent link to this record
 

 
Author Ernest Valveny; Enric Marti edit   pdf
doi  isbn
openurl 
  Title Hand-drawn symbol recognition in graphic documents using deformable template matching and a Bayesian framework Type Conference Article
  Year 2000 Publication Proc. 15th Int Pattern Recognition Conf Abbreviated Journal  
  Volume 2 Issue Pages 239-242  
  Keywords  
  Abstract Hand-drawn symbols can take many different and distorted shapes from their ideal representation. Then, very flexible methods are needed to be able to handle unconstrained drawings. We propose here to extend our previous work in hand-drawn symbol recognition based on a Bayesian framework and deformable template matching. This approach gets flexibility enough to fit distorted shapes in the drawing while keeping fidelity to the ideal shape of the symbol. In this work, we define the similarity measure between an image and a symbol based on the distance from every pixel in the image to the lines in the symbol. Matching is carried out using an implementation of the EM algorithm. Thus, we can improve recognition rates and computation time with respect to our previous formulation based on a simulated annealing algorithm.  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN 0-7695-0750-6 Medium  
  Area Expedition Conference (up)  
  Notes DAG;IAM; Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ VAM2000 Serial 1656  
Permanent link to this record
Select All    Deselect All
 |   | 
Details

Save Citations:
Export Records: