toggle visibility Search & Display Options

Select All    Deselect All
 |   | 
Details
  Records Links
Author Oriol Rodriguez-Leon; Josefina Mauri; Eduard Fernandez-Nofrerias; M.Gomez; Antonio Tovar; L.Cano; C.Diego; Carme Julia; Vicente del Valle; Debora Gil; Petia Radeva edit  openurl
  Title Ecografia Intracoronària: Segmentació Automàtica de area de la llum Type Conference Article
  Year 2002 Publication XXXVIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cardiología. Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue (up) Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;ADAS;MILAB Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RMF2002 Serial 1638  
Permanent link to this record
 

 
Author Oriol Rodriguez-Leon; Debora Gil; Eduard Fernandez-Nofrerias; H.Tizon; S.Montserrat; Vicente del Valle;Josefina Mauri edit  openurl
  Title Caracterització de la Perfusió Miocàrdica mitjançant anàlisi estadístic de l espectre en l angiografia de contrast Type Conference Article
  Year 2007 Publication XIX Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia de Barcelona Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 130  
  Keywords  
  Abstract La valoració de la integritat de la microcirculació coronària aporta informació pronòstica en pacients amb infart agut de miocardi en els que es realitza angioplastia primària. Aquesta valoració és subjectiva i presenta una important variabilitat si no es duta a terme per personal experimentat. Presentem una eina d’anàlisi d’imatge que permet fer una valoració de la microcirculació coronària a partir de seqüències d’angiografia. Hem analitzat les variacions locals en el nivell de gris de la imatge durant la seqüència angiogràfica. Hem identificat els principals fenòmens observats (respiració, batec cardíac, tinció arterial, tinció miocàrdica i soroll radiològic) mitjançant un anàlisi estadístic de l’espectre de Fourier de l’evolució al llarg del temps de la mitja local. Aquest mateix anàlisis permet determinat la influència de cadascun d’ells en la extracció del patró de tinció i selecciona la respiració com el fenomen que més distorsiona el patró de tinció original. Els descriptors proposats s’obtenen fora del rang espectral respiratori. Hem testat la seva capacitat per a detectar els tres fenòmens principals (tinció miocàrdica (MS), tinció arterial (AS) i soroll (NS)) independentment de la respiració. La capacitat de discriminació dels descriptors ha estat valorada mitjançant un mètode de crossvalidation en 30 seqüències d’angiografia. Els descriptors emprats permeten caracteritzar la tinció miocàrdica amb una alta eficiència i fiabilitat. A més no hi ha diferències significatives en l’anàlisi de les seqüències obtingudes amb el pacient respirant amb normalitat o en apnea  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Barcelona (Spain) Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue (up) Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RGF2007 Serial 1639  
Permanent link to this record
 

 
Author Oriol Rodriguez-Leon; Debora Gil; Eduard Fernandez-Nofrerias edit  openurl
  Title Analisis en los cambios en el nivel de gris en las secuencias angiograficas mediante descriptores estadisticos para determinar la perfusion miocardica Type Journal Article
  Year 2006 Publication Revista Española de Cardiología Abbreviated Journal REC  
  Volume 59 Supl 2-166 Issue 2 Pages 128  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue (up) Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM; Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RGF2006 Serial 1640  
Permanent link to this record
 

 
Author Oriol Rodriguez-Leon; Josefina Mauri;Eduard Fernandez-Nofrerias; C.Garcia; R.Villuendas; Vicente del Valle; Debora Gil;Petia Radeva edit  openurl
  Title Reconstruction of a spatio-temporal model of the intima layer from intravascular ultrasound sequences Type Journal Article
  Year 2003 Publication European Heart Journal Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue (up) Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference ESC Congress  
  Notes IAM;MILAB Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RMF2003c Serial 1641  
Permanent link to this record
 

 
Author Oriol Rodriguez-Leon; Josefina Mauri;Eduard Fernandez-Nofrerias; Antonio Tovar; Vicente del Valle; Aura Hernandez-Sabate; Debora Gil; Petia Radeva edit  openurl
  Title Utilización de la Estructura de los Campos Vectoriales para la Detección de la Adventicia en Imágenes de Ecografía Intracoronaria Type Journal Article
  Year 2004 Publication Revista Internacional de Enfermedades Cardiovasculares Revista Española de Cardiología Abbreviated Journal  
  Volume 57 Issue 2 Pages 100  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue (up) Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference SEC  
  Notes IAM;MILAB Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RMF2004 Serial 1642  
Permanent link to this record
 

 
Author Oriol Rodriguez-Leon; Eduard Fernandez-Nofrerias; Josefina Mauri; Vicente del Valle; Debora Gil; A.Barrios; E.Garcia; Petia Radeva edit  openurl
  Title Perfusion ratio: A new tool to objectively assess microcirculation perfusion after primary Percutaneous Coronary Intervention Type Conference Article
  Year 2006 Publication World Congress of Cardiology Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 859  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Barcelona (Spain) Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue (up) Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;MILAB Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RFM2006c Serial 1643  
Permanent link to this record
 

 
Author Oriol Rodriguez-Leon; Josefina Mauri; Eduard Fernandez-Nofrerias; Vicente de Valle; E.Garcia; A.Barrios; Debora Gil; Petia Radeva edit  openurl
  Title Analysis of the changes in angiography local grey-level values to determine myocardial perfusion Type Conference Article
  Year 2006 Publication World Congress of Cardiology Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 862  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Barcelona (Spain) Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue (up) Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;MILAB Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RMF2006 Serial 1644  
Permanent link to this record
 

 
Author Misael Rosales; Petia Radeva; Oriol Rodriguez; Debora Gil edit   pdf
doi  openurl
  Title Suppression of IVUS Image Rotation. A Kinematic Approach Type Book Chapter
  Year 2005 Publication Functional Imaging and Modeling of the Heart Abbreviated Journal LNCS  
  Volume 3504 Issue Pages 889-892  
  Keywords  
  Abstract IntraVascular Ultrasound (IVUS) is an exploratory technique used in interventional procedures that shows cross section images of arteries and provides qualitative information about the causes and severity of the arterial lumen narrowing. Cross section analysis as well as visualization of plaque extension in a vessel segment during the catheter imaging pullback are the technique main advantages. However, IVUS sequence exhibits a periodic rotation artifact that makes difficult the longitudinal lesion inspection and hinders any segmentation algorithm. In this paper we propose a new kinematic method to estimate and remove the image rotation of IVUS images sequences. Results on several IVUS sequences show good results and prompt some of the clinical applications to vessel dynamics study, and relation to vessel pathology.  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Springer Berlin / Heidelberg Place of Publication Editor Frangi, Alejandro and Radeva, Petia and Santos, Andres and Hernandez, Monica  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Lecture Notes in Computer Science Abbreviated Series Title LNCS  
  Series Volume 3504 Series Issue (up) Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;MILAB Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RRR2005 Serial 1645  
Permanent link to this record
 

 
Author Misael Rosales; Petia Radeva;Oriol Rodriguez-Leon; Debora Gil edit   pdf
doi  openurl
  Title Modelling of image-catheter motion for 3-D IVUS Type Journal Article
  Year 2009 Publication Medical image analysis Abbreviated Journal MIA  
  Volume 13 Issue 1 Pages 91-104  
  Keywords Intravascular ultrasound (IVUS); Motion estimation; Motion decomposition; Fourier  
  Abstract Three-dimensional intravascular ultrasound (IVUS) allows to visualize and obtain volumetric measurements of coronary lesions through an exploration of the cross sections and longitudinal views of arteries. However, the visualization and subsequent morpho-geometric measurements in IVUS longitudinal cuts are subject to distortion caused by periodic image/vessel motion around the IVUS catheter. Usually, to overcome the image motion artifact ECG-gating and image-gated approaches are proposed, leading to slowing the pullback acquisition or disregarding part of IVUS data. In this paper, we argue that the image motion is due to 3-D vessel geometry as well as cardiac dynamics, and propose a dynamic model based on the tracking of an elliptical vessel approximation to recover the rigid transformation and align IVUS images without loosing any IVUS data. We report an extensive validation with synthetic simulated data and in vivo IVUS sequences of 30 patients achieving an average reduction of the image artifact of 97% in synthetic data and 79% in real-data. Our study shows that IVUS alignment improves longitudinal analysis of the IVUS data and is a necessary step towards accurate reconstruction and volumetric measurements of 3-D IVUS.  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue (up) Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;MILAB Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RRR2009 Serial 1646  
Permanent link to this record
 

 
Author David Rotger; Misael Rosales; Jaume Garcia; Oriol Pujol ; Josefina Mauri; Petia Radeva edit   pdf
openurl 
  Title Active Vessel: A New Multimedia Workstation for Intravascular Ultrasound and Angiography Fusion Type Journal Article
  Year 2003 Publication Computers in Cardiology Abbreviated Journal  
  Volume 30 Issue Pages 65-68  
  Keywords  
  Abstract AcriveVessel is a new multimedia workstation which enables the visualization, acquisition and handling of both image modalities, on- and ofline. It enables DICOM v3.0 decompression and browsing, video acquisition,repmduction and storage for IntraVascular UltraSound (IVUS) and angiograms with their corresponding ECG,automatic catheter segmentation in angiography images (using fast marching algorithm). BSpline models definition for vessel layers on IVUS images sequence and an extensively validated tool to fuse information. This approach defines the correspondence of every IVUS image with its correspondent point in the angiogram and viceversa. The 3 0 reconstruction of the NUS catheterhessel enables real distance measurements as well as threedimensional visualization showing vessel tortuosity in the space.  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue (up) Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;MILAB;HuPBA Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RRG2003 Serial 1647  
Permanent link to this record
Select All    Deselect All
 |   | 
Details

Save Citations:
Export Records: