List View
 |   | 
   web
Author Title Year (down) Publication Volume Pages
Rui Zhang; Yongsheng Zhou; Qianyi Jiang; Qi Song; Nan Li; Kai Zhou; Lei Wang; Dong Wang; Minghui Liao; Mingkun Yang; Xiang Bai; Baoguang Shi; Dimosthenis Karatzas; Shijian Lu; CV Jawahar ICDAR 2019 Robust Reading Challenge on Reading Chinese Text on Signboard 2019 15th International Conference on Document Analysis and Recognition 1577-1581