toggle visibility Search & Display Options

Select All    Deselect All
List View
 |   | 
   print
  Author Title Year Publication (up) Volume Pages Links
Jaume Garcia; Debora Gil; Francesc Carreras ; Sandra Pujades; R.Leta; Xavier Alomar; Guillem Pons-LLados Un Model 3D del Ventricle Esquerre Integrant Anatomia i Funcionalitat 2008 XX Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia, Actes del Congres 122 details   pdf openurl
Select All    Deselect All
List View
 |   | 
   print

Save Citations:
Export Records: