List View
 |   | 
   web
Author Title (up) Year Publication Volume Pages
Agata Lapedriza; Jaume Garcia; Ernest Valveny; Robert Benavente; Miquel Ferrer; Gemma Sanchez Una experiencia de aprenentatge basada en projectes en el ambit de la informatica 2008 V Jornades d’Innovacio Docent (UAB) 63