toggle visibility Search & Display Options

Select All    Deselect All
List View
 |   | 
  Author Title Year (up) Publication Volume Pages Links
Enric Marti; Carme Julia; Debora Gil PBL en la docencia de gráficos por computador 2007 VII Jornadas de Aprendizaje Cooperativo (JAC07) 1 53-62 details   openurl
Enric Marti; Jaume Rocarias; Petia Radeva; Ricardo Toledo; Jordi Vitria Caronte: implementació i millora d activitats d avaluació i primeres experiències amb diferents organitzacions docents 2007 IV Jornades d’Innovació Docent UAB details   openurl
Agata Lapedriza; Jaume Garcia; Ernest Valveny; Robert Benavente; Miquel Ferrer; Gemma Sanchez Una experiencia de aprenentatge basada en projectes en el ambit de la informatica 2008 V Jornades d’Innovacio Docent (UAB) 63 details   openurl
Enric Marti; Jaume Rocarias; Debora Gil; Marc Vivet; Carme Julia Uso de recursos virtuales en Aprendizaje Basado en Proyectos. Una experiencia en la asignatura de Graficos por Computador 2008 Octava Jornada sobre Aprendizaje Cooperativo 79–88 details   pdf isbn
G.Estape; Enric Marti L’ús d’aplicacions de visualització 3D com a eina d’aprenenetatge en activitats formatives dirigides i autònomes: el cas del programa Bluestar 2008 V Jornades d’Innovació Docent UAB details   openurl
Enric Marti Aplicació de la metodología d’Aprenentatge basat en Proyectes en l’assignatura de Gràfics per Computador d’enginyeria Informàtica. Balanç de Quatre anys d’experiència 2008 revista EINES 6 85-99 details   openurl
Enric Marti Project Based Learning in engineering 2008 Simposium on Problem Based learning (PBL) details   openurl
Enric Marti; Xavier Binefa; G.EstapeRV Caronte, plataforma para la gestión de la actividad docente de una asignatura. Análisis de su impacto en ingenierías, para su adaptación al EEES 2008 details   openurl
Enric Marti; G.Estape; S.Fernandez Bluestar: Diseño e implementación de una aplicación para la visualización interactiva en 3D de funciones reales como herramienta de aprendizaje 2008 V Congreso Internacional Docencia Universitaria e Innovación details   openurl
Enric Marti; Debora Gil; Carme Julia Experiencia d aplicació de la metodología d aprenentatge per proyectes en assignatures d Enginyeria Informàtica per a una millor adaptació als crèdits ECTS i EEES 2008 Experiències docents innovadores de la UAB en ciències experimentals i tecnologies i en ciències de la salud 1 57-68 details   isbn
Select All    Deselect All
List View
 |   | 

Save Citations:
Export Records: