toggle visibility Search & Display Options

Select All    Deselect All
List View
 |   | 
  Author Title Year Publication Volume (down) Pages Links
Enric Marti Aplicació de la metodología d’Aprenentatge basat en Proyectes en l’assignatura de Gràfics per Computador d’enginyeria Informàtica. Balanç de Quatre anys d’experiència 2008 revista EINES 6 85-99 details   openurl
Enric Marti; Debora Gil; Carme Julia Una experiencia de PBL en la docencia de la asignatura de Graficos por Computador en Ingenieria Informatica 2006 IV Contreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovacion 1 375 details   openurl
Enric Marti; Debora Gil; Carme Julia Experiencia d aplicació de la metodología d aprenentatge per proyectes en assignatures d Enginyeria Informàtica per a una millor adaptació als crèdits ECTS i EEES 2008 Experiències docents innovadores de la UAB en ciències experimentals i tecnologies i en ciències de la salud 1 57-68 details   isbn
Enric Marti; Carme Julia; Debora Gil PBL en la docencia de gráficos por computador 2007 VII Jornadas de Aprendizaje Cooperativo (JAC07) 1 53-62 details   openurl
Petia Radeva; Enric Marti Facial Features Segmentation by Model-Based Snakes. 1995 Trobada de Joves Investigadors, IIIA. details   pdf openurl
Agata Lapedriza; Jaume Garcia; Ernest Valveny; Robert Benavente; Miquel Ferrer; Gemma Sanchez Una experiencia de aprenentatge basada en projectes en el ambit de la informatica 2008 V Jornades d’Innovacio Docent (UAB) 63 details   openurl
Enric Marti; Ferran Poveda; Antoni Gurgui; Jaume Rocarias; Debora Gil; Aura Hernandez-Sabate Una experiencia de estructura, funcionamiento y evaluación de la asignatura de graficos por computador con metodologia de aprendizaje basado en proyectos 2013 IV Congreso Internacional UNIVEST details   pdf openurl
Enric Marti; Jaume Rocarias; Debora Gil; Marc Vivet; Carme Julia Uso de recursos virtuales en Aprendizaje Basado en Proyectos. Una experiencia en la asignatura de Graficos por Computador 2008 Octava Jornada sobre Aprendizaje Cooperativo 79–88 details   pdf isbn
Enric Marti; J. Rocarias; A. Sanchez; Petia Radeva; Ricardo Toledo; Jordi Vitria Caronte: una propuesta de entorno de gestion documental para asignaturas de Ingenieria Informatica 2006 IV Congreso Internacional Docencia Universitaria e Innovacion (CIDUI´06) details   openurl
Enric Marti; Carme Julia; Debora Gil Una experiencia de PBL en la docencia de la asignatura de Graficos por Computador en Ingenieria Informatica 2006 IV Congreso Internacional Docencia Universitaria e Innovacion (CIDUI´06) details   openurl
Select All    Deselect All
List View
 |   | 

Save Citations:
Export Records: