toggle visibility Search & Display Options

Select All    Deselect All
List View
 |   | 
  Author Title Year Publication Volume Pages Links
G.Estape; Enric Marti L’ús d’aplicacions de visualització 3D com a eina d’aprenenetatge en activitats formatives dirigides i autònomes: el cas del programa Bluestar 2008 V Jornades d’Innovació Docent UAB details   openurl
Enric Marti Aplicació de la metodología d’Aprenentatge basat en Proyectes en l’assignatura de Gràfics per Computador d’enginyeria Informàtica. Balanç de Quatre anys d’experiència 2008 revista EINES 6 85-99 details   openurl
Enric Marti Project Based Learning in engineering 2008 Simposium on Problem Based learning (PBL) details   openurl
Enric Marti; Xavier Binefa; G.EstapeRV Caronte, plataforma para la gestión de la actividad docente de una asignatura. Análisis de su impacto en ingenierías, para su adaptación al EEES 2008 details   openurl
Enric Marti; G.Estape; S.Fernandez Bluestar: Diseño e implementación de una aplicación para la visualización interactiva en 3D de funciones reales como herramienta de aprendizaje 2008 V Congreso Internacional Docencia Universitaria e Innovación details   openurl
Enric Marti; S.Fernandez; G.Estape BlueStar: implementació d’una aplicació per a la visualització 3D de funcions reals, com a eina d’aprenentatge 2007 IV Jornades d’Innovació Docent UAB details   openurl
Enric Marti; Debora Gil; Carme Julia Experiencia d aplicació de la metodología d aprenentatge per proyectes en assignatures d Enginyeria Informàtica per a una millor adaptació als crèdits ECTS i EEES 2008 Experiències docents innovadores de la UAB en ciències experimentals i tecnologies i en ciències de la salud 1 57-68 details   isbn
Enric Marti; Debora Gil; Carme Julia Una experiència en PBL per a la docència de Gràfics per Computador 2005 II Jornades d’innovació Docent details   pdf openurl
Enric Marti; Debora Gil; Marc Vivet ; Carme Julia Balance de cuatro años de experiencia en la implantación de la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos en la asignatura de Gráficos por Computador en ingeniería Informática 2008 Actas V Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria details   pdf openurl
Enric Marti; Debora Gil; Marc Vivet; Carme Julia Balance de cuatro años de experiencia en la implantación de la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos en la asignatura de Gráficos por Computador en ingeniería Informática 2008 VIII Jornadas de Innovación Universitaria details   openurl
Select All    Deselect All
List View
 |   | 

Save Citations:
Export Records: