toggle visibility Search & Display Options

Select All    Deselect All
List View
 |   | 
  Author Title Year Publication Volume Pages Links (up)
Josefina Mauri; Eduard Fernandez-Nofrerias; B. Garcia del Blanco; E. Iraculis; J.A. Gomez-Hospital; J. Comin; M.A. Sanchez Corral; F. Jara; A. Cequier; E. Esplugas; Debora Gil; J. Saludes; Petia Radeva; Ricardo Toledo; Juan J.Villanueva Moviment del vas en l anàlisi d imatges d ecografia intracoronària: un model matemàtic 2000 Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia. details   openurl
Josefina Mauri; Eduard Fernandez-Nofrerias; J. Comin; B. Garcia del Blanco; E. Iraculis; J.A. Gomez-Hospital; P. Valdovinos; F. Jara; A. Cequier; E. Esplugas; Oriol Pujol; Cristina Cañero; Debora Gil; Petia Radeva; Ricardo Toledo Avaluació del Conjunt Stent/Artèria mitjançant ecografia intracoronària: lentorn informàtic 2000 Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia. details   openurl
J.A.Perez; Enric Marti; Juan J.Villanueva Interfase de Usuario de Entrada de Datos 3D en un CAD de Cartografía Urbana a partir de Pares Estereoscópicos 1992 II Congreso Español de Informática Gráfica 47-60 details   openurl
Ferran Poveda; Jaume Garcia; Enric Marti; Debora Gil Validation of the myocardial architecture in DT-MRI tractography 2010 Medical Image Computing in Catalunya: Graduate Student Workshop 29-30 details   pdf openurl
Sandra Pujades;Francesc Carreras;Manuel Ballester; Jaume Garcia; Debora Gil A Normalized Parametric Domain for the Analysis of the Left Ventricular Function 2008 Proceedings of the Third International Conference on Computer Vision Theory and Applications (VISAPP’08) 1 267-274 details   pdf openurl
Oriol Rodriguez-Leon; Josefina Mauri; Eduard Fernandez-Nofrerias; M.Gomez; Antonio Tovar; L.Cano; C.Diego; Carme Julia; Vicente del Valle; Debora Gil; Petia Radeva Ecografia Intracoronària: Segmentació Automàtica de area de la llum 2002 XXXVIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cardiología. details   openurl
Oriol Rodriguez-Leon; Debora Gil; Eduard Fernandez-Nofrerias; H.Tizon; S.Montserrat; Vicente del Valle;Josefina Mauri Caracterització de la Perfusió Miocàrdica mitjançant anàlisi estadístic de l espectre en l angiografia de contrast 2007 XIX Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia de Barcelona 130 details   openurl
Oriol Rodriguez-Leon; Eduard Fernandez-Nofrerias; Josefina Mauri; Vicente del Valle; Debora Gil; A.Barrios; E.Garcia; Petia Radeva Perfusion ratio: A new tool to objectively assess microcirculation perfusion after primary Percutaneous Coronary Intervention 2006 World Congress of Cardiology 859 details   openurl
Oriol Rodriguez-Leon; Josefina Mauri; Eduard Fernandez-Nofrerias; Vicente de Valle; E.Garcia; A.Barrios; Debora Gil; Petia Radeva Analysis of the changes in angiography local grey-level values to determine myocardial perfusion 2006 World Congress of Cardiology 862 details   openurl
F. Javier Sanchez; Jordi Vitria; Enric Marti Transformaciones Morfológicas de Polígonos Isotéticos 1991 Primer Congreso Español de Informática Gráfica. details   openurl
Select All    Deselect All
List View
 |   | 

Save Citations:
Export Records: