toggle visibility Search & Display Options

Select All    Deselect All
 | 
Citations
 | 
   print
Jaume Garcia, Debora Gil, Francesc Carreras, Sandra Pujades, R.Leta, Xavier Alomar, et al. (2008). Un Model 3D del Ventricle Esquerre Integrant Anatomia i Funcionalitat. In XX Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia, Actes del Congres (122). Barcelona.
toggle visibility
Select All    Deselect All
 | 
Citations
 | 
   print