toggle visibility Search & Display Options

Select All    Deselect All
 | 
Citations
 | 
   print
G.Estape, & Enric Marti. (2008). L’ús d’aplicacions de visualització 3D com a eina d’aprenenetatge en activitats formatives dirigides i autònomes: el cas del programa Bluestar.
toggle visibility
Select All    Deselect All
 | 
Citations
 | 
   print