toggle visibility Search & Display Options

Select All    Deselect All
 | 
Citations
 | 
   print
Agata Lapedriza, Jaume Garcia, Ernest Valveny, Robert Benavente, Miquel Ferrer, & Gemma Sanchez. (2008). Una experiencia de aprenentatge basada en projectes en el ambit de la informatica.
toggle visibility
Select All    Deselect All
 | 
Citations
 | 
   print