toggle visibility Search & Display Options

Select All    Deselect All
 | 
Citations
 | 

2007

Enric Marti, Jaume Rocarias, Petia Radeva, Ricardo Toledo, & Jordi Vitria. (2007)." Caronte: implementació i millora d activitats d avaluació i primeres experiències amb diferents organitzacions docents" . Bellaterra (Spain).
toggle visibility
Enric Marti, S.Fernandez, & G.Estape. (2007)." BlueStar: implementació d’una aplicació per a la visualització 3D de funcions reals, com a eina d’aprenentatge" . Bellaterra (Spain).
toggle visibility

2006

Enric Marti, Carme Julia, & Debora Gil. (2006)." Una experiencia de PBL en la docencia de la asignatura de Graficos por Computador en Ingenieria Informatica" .
toggle visibility
Enric Marti, Debora Gil, & Carme Julia. (2006)." Una experiencia de PBL en la docencia de la asignatura de Graficos por Computador en Ingenieria Informatica" (Vol. 1).
toggle visibility
Enric Marti, J. Rocarias, A. Sanchez, Petia Radeva, Ricardo Toledo, & Jordi Vitria. (2006)." Caronte: un gestor documental para asignaturas del EEES" .
toggle visibility
Enric Marti, J. Rocarias, A. Sanchez, Petia Radeva, Ricardo Toledo, & Jordi Vitria. (2006)." Caronte: una propuesta de entorno de gestion documental para asignaturas de Ingenieria Informatica" .
toggle visibility

2005

Elena Valderrama, Joan Oliver, Josep Maria-Basart, Enric Marti, Petia Radeva, Ricardo Toledo, et al. (2005)." Convergencia al EEES de la ingeniería informática. Título de Grado en tecnología (Informática)" .
toggle visibility
Enric Marti, Debora Gil, & Carme Julia. (2005). "Una experiència en PBL per a la docència de Gràfics per Computador ".
toggle visibility
Enric Marti, Petia Radeva, Ricardo Toledo, & Jordi Vitria. (2005)." Experiencia de aplicación de la metodología de aprendizaje por proyectos en asignaturas de Ingeniería Informática para una mejor adaptación a los créditos ECTS i al Espacio Europeo de Educación Superior" .
toggle visibility

1995

Petia Radeva, & Enric Marti. (1995). "Facial Features Segmentation by Model-Based Snakes. ".
toggle visibility
Select All    Deselect All
 | 
Citations
 |