toggle visibility Search & Display Options

Select All    Deselect All
 | 
Citations
 | 

2009

Enric Marti, Jaume Rocarias, Debora Gil, Aura Hernandez-Sabate, Jaume Garcia, Carme Julia, et al. (2009). "Uso de recursos virtuales en Aprendizaje Basado en Proyectos. Una experiencia en la asignatura de Gráficos por Computador ". Vigo (Spain).
toggle visibility
Enric Marti, Jaume Rocarias, Ricardo Toledo, & Aura Hernandez-Sabate. (2009). "Caronte: plataforma Moodle con gestion flexible de grupos. Primeras experiencias en asignaturas de Ingenieria Informatica ".
toggle visibility
J.L.Bruguera, R.Casado, M.Martinez, I.Corral, Enric Marti, & L.A.Branda. (2009)." El apoyo institucional como elemento favorecedor de la coordinación docente: experiencias en diferentes universidades" .
toggle visibility

2008

Agata Lapedriza, Jaume Garcia, Ernest Valveny, Robert Benavente, Miquel Ferrer, & Gemma Sanchez. (2008)." Una experiencia de aprenentatge basada en projectes en el ambit de la informatica" .
toggle visibility
Enric Marti. (2008)." Aplicació de la metodología d’Aprenentatge basat en Proyectes en l’assignatura de Gràfics per Computador d’enginyeria Informàtica. Balanç de Quatre anys d’experiència" (Vol. 6).
toggle visibility
Enric Marti. (2008)." Project Based Learning in engineering" . Lleida.
toggle visibility
Enric Marti, Debora Gil, & Carme Julia. (2008)." Experiencia d aplicació de la metodología d aprenentatge per proyectes en assignatures d Enginyeria Informàtica per a una millor adaptació als crèdits ECTS i EEES" (IDES-UAB, & E. A. M.Enric Martinez, Eds.) (Vol. 1). UAB.
toggle visibility
Enric Marti, Debora Gil, Marc Vivet, & Carme Julia. (2008). "Balance de cuatro años de experiencia en la implantación de la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos en la asignatura de Gráficos por Computador en ingeniería Informática ".
toggle visibility
Enric Marti, Debora Gil, Marc Vivet, & Carme Julia. (2008)." Balance de cuatro años de experiencia en la implantación de la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos en la asignatura de Gráficos por Computador en ingeniería Informática" .
toggle visibility
Enric Marti, Debora Gil, Marc Vivet, & Carme Julia. (2008)." Uso de recursos virtuales en Aprendizaje Basado en Proyectos. Una experiencia en la asignatura de Gráficos por Computador" . Lleida.
toggle visibility
Select All    Deselect All
 | 
Citations
 |