toggle visibility Search & Display Options

Select All    Deselect All
 | 
Citations
 | 
J.L.Bruguera, R.Casado, M.Martinez, I.Corral, Enric Marti, & L.A.Branda. (2009)." El apoyo institucional como elemento favorecedor de la coordinación docente: experiencias en diferentes universidades" .
toggle visibility
Carles Sanchez, Oriol Ramos Terrades, Patricia Marquez, Enric Marti, Jaume Rocarias, & Debora Gil. (2014). "Evaluación automática de prácticas en Moodle para el aprendizaje autónomo en Ingenierías ".
toggle visibility
Enric Marti, Debora Gil, & Carme Julia. (2008)." Experiencia d aplicació de la metodología d aprenentatge per proyectes en assignatures d Enginyeria Informàtica per a una millor adaptació als crèdits ECTS i EEES" (IDES-UAB, & E. A. M.Enric Martinez, Eds.) (Vol. 1). UAB.
toggle visibility
Enric Marti, Petia Radeva, Ricardo Toledo, & Jordi Vitria. (2005)." Experiencia de aplicación de la metodología de aprendizaje por proyectos en asignaturas de Ingeniería Informática para una mejor adaptación a los créditos ECTS i al Espacio Europeo de Educación Superior" .
toggle visibility
Petia Radeva, & Enric Marti. (1995). "Facial Features Segmentation by Model-Based Snakes. ".
toggle visibility
G.Estape, & Enric Marti. (2008)." L’ús d’aplicacions de visualització 3D com a eina d’aprenenetatge en activitats formatives dirigides i autònomes: el cas del programa Bluestar" .
toggle visibility
Fernando Vilariño, & Enric Marti. (2008)." New didactic techniques in the EHES applying mobile technologies" .
toggle visibility
Enric Marti, Carme Julia, & Debora Gil. (2007)." PBL en la docencia de gráficos por computador" (Vol. 1). Valladolid.
toggle visibility
Enric Marti. (2008)." Project Based Learning in engineering" . Lleida.
toggle visibility
Albert Andaluz, Francesc Carreras, Debora Gil, & Jaume Garcia. (2010). "Una aplicació amigable pel càlcul de indicadors clínics del ventricle esquerre ". Barcelona: Biocat.
toggle visibility
Select All    Deselect All
 | 
Citations
 |