toggle visibility Search & Display Options

Select All    Deselect All
 | 
Citations
 | 
Fernando Vilariño, & Enric Marti. (2008)." New didactic techniques in the EHES applying mobile technologies" .
toggle visibility
Debora Gil, Katerine Diaz, Carles Sanchez, & Aura Hernandez-Sabate. (2020). "Early Screening of SARS-CoV-2 by Intelligent Analysis of X-Ray Images ".
toggle visibility
Oriol Ramos Terrades, Albert Berenguel, & Debora Gil. (2020). "A flexible outlier detector based on a topology given by graph communities ".
toggle visibility
Enric Marti, J. Rocarias, Petia Radeva, H. Tizon, & Jordi Vitria. (2007)." Caronte. Un gestor documental para asignaturas de universidad en el EEES" .
toggle visibility
Enric Marti, Debora Gil, & Carme Julia. (2008)." Experiencia d aplicació de la metodología d aprenentatge per proyectes en assignatures d Enginyeria Informàtica per a una millor adaptació als crèdits ECTS i EEES" (IDES-UAB, & E. A. M.Enric Martinez, Eds.) (Vol. 1). UAB.
toggle visibility
Albert Andaluz, Francesc Carreras, Debora Gil, & Jaume Garcia. (2010). "Una aplicació amigable pel càlcul de indicadors clínics del ventricle esquerre ". Barcelona: Biocat.
toggle visibility
Enric Marti, Jaume Rocarias, Debora Gil, Aura Hernandez-Sabate, Jaume Garcia, Carme Julia, et al. (2009). "Uso de recursos virtuales en Aprendizaje Basado en Proyectos. Una experiencia en la asignatura de Gráficos por Computador ". Vigo (Spain).
toggle visibility
Elena Valderrama, Joan Oliver, Josep Maria-Basart, Enric Marti, Petia Radeva, Ricardo Toledo, et al. (2005)." Convergencia al EEES de la ingeniería informática. Título de Grado en tecnología (Informática)" .
toggle visibility
Enric Marti, Debora Gil, & Carme Julia. (2005). "Una experiència en PBL per a la docència de Gràfics per Computador ".
toggle visibility
Enric Marti, J. Rocarias, A. Sanchez, Petia Radeva, Ricardo Toledo, & Jordi Vitria. (2006)." Caronte: un gestor documental para asignaturas del EEES" .
toggle visibility
Select All    Deselect All
 | 
Citations
 |