toggle visibility Search & Display Options

Select All    Deselect All
 | 
Citations
 | 
G.Estape, & Enric Marti. (2008)." L’ús d’aplicacions de visualització 3D com a eina d’aprenenetatge en activitats formatives dirigides i autònomes: el cas del programa Bluestar" .
toggle visibility
Enric Marti. (2008)." Aplicació de la metodología d’Aprenentatge basat en Proyectes en l’assignatura de Gràfics per Computador d’enginyeria Informàtica. Balanç de Quatre anys d’experiència" (Vol. 6).
toggle visibility
Enric Marti. (2008)." Project Based Learning in engineering" . Lleida.
toggle visibility
Enric Marti, Xavier Binefa, & G.EstapeRV. (2008)." Caronte, plataforma para la gestión de la actividad docente de una asignatura. Análisis de su impacto en ingenierías, para su adaptación al EEES" . , Ministerio de Ciencia e Innovacion, DGU.
toggle visibility
Enric Marti, G.Estape, & S.Fernandez. (2008)." Bluestar: Diseño e implementación de una aplicación para la visualización interactiva en 3D de funciones reales como herramienta de aprendizaje" . Lleida.
toggle visibility
Enric Marti, S.Fernandez, & G.Estape. (2007)." BlueStar: implementació d’una aplicació per a la visualització 3D de funcions reals, com a eina d’aprenentatge" . Bellaterra (Spain).
toggle visibility
Enric Marti, Debora Gil, & Carme Julia. (2008)." Experiencia d aplicació de la metodología d aprenentatge per proyectes en assignatures d Enginyeria Informàtica per a una millor adaptació als crèdits ECTS i EEES" (IDES-UAB, & E. A. M.Enric Martinez, Eds.) (Vol. 1). UAB.
toggle visibility
Enric Marti, Debora Gil, & Carme Julia. (2005). "Una experiència en PBL per a la docència de Gràfics per Computador ".
toggle visibility
Enric Marti, Debora Gil, Marc Vivet, & Carme Julia. (2008). "Balance de cuatro años de experiencia en la implantación de la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos en la asignatura de Gráficos por Computador en ingeniería Informática ".
toggle visibility
Enric Marti, Debora Gil, Marc Vivet, & Carme Julia. (2008)." Balance de cuatro años de experiencia en la implantación de la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos en la asignatura de Gráficos por Computador en ingeniería Informática" .
toggle visibility
Select All    Deselect All
 | 
Citations
 |