toggle visibility Search & Display Options

Select All    Deselect All
 | 
Citations
 | 
Enric Marti, Jaume Rocarias, Petia Radeva, Ricardo Toledo, & Jordi Vitria. (2007)." Caronte: implementació i millora d activitats d avaluació i primeres experiències amb diferents organitzacions docents" . Bellaterra (Spain).
toggle visibility
Enric Marti, Jordi Rocarias, & Ricardo Toledo. (2008)." Caront: gestió flexible de grups d’alumnes en una asignatura i activitats sobre grups. Nova activitat de control" .
toggle visibility
Enric Marti, Jaume Rocarias, & Ricardo Toledo. (2008). Caronte: gestión flexible de grupos de alumnos en asignaturas de universidad y actividades sobre estos grupos . Barcelona.
toggle visibility
Enric Marti, Jordi Vitria, & Alberto Sanfeliu. (1998). "Reconocimiento de Formas y Análisis de Imágenes ". AERFAI.
toggle visibility
Josefina Mauri, Eduard Fernandez-Nofrerias, B. Garcia del Blanco, E. Iraculis, J.A. Gomez-Hospital, J. Comin, et al. (2000)." Moviment del vas en l anàlisi d imatges d ecografia intracoronària: un model matemàtic" In Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia..
toggle visibility
Josefina Mauri, Eduard Fernandez-Nofrerias, J. Comin, B. Garcia del Blanco, E. Iraculis, J.A. Gomez-Hospital, et al. (2000)." Avaluació del Conjunt Stent/Artèria mitjançant ecografia intracoronària: lentorn informàtic" In Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia..
toggle visibility
Maurizio Mencuccini, Jordi Martinez-Vilalta, Josep Piñol, Lasse Loepfe, Mireia Burnat, Xavier Alvarez, et al. (2010). "A quantitative and statistically robust method for the determination of xylem conduit spatial distribution " . American Journal of Botany, 97(8), 1247–1259.
toggle visibility
J.A.Perez, Enric Marti, & Juan J.Villanueva. (1992)." Interfase de Usuario de Entrada de Datos 3D en un CAD de Cartografía Urbana a partir de Pares Estereoscópicos" In II Congreso Español de Informática Gráfica (pp. 47–60).
toggle visibility
Ferran Poveda. (2009). "Visualització i interpretació tridimensional de l’arquitectura de les fibres musculars del miocardi ". Master's thesis, , 08193 Bellaterra, Barcelona (Spain).
toggle visibility
Ferran Poveda, Jaume Garcia, Enric Marti, & Debora Gil. (2010). "Validation of the myocardial architecture in DT-MRI tractography " In Medical Image Computing in Catalunya: Graduate Student Workshop (pp. 29–30). Girona (Spain).
toggle visibility
Select All    Deselect All
 | 
Citations
 |