|   | 
Details
   web
Record
Author Enric Marti; Debora Gil; Carme Julia
Title Una experiència en PBL per a la docència de Gràfics per Computador Type Miscellaneous
Year 2005 Publication II Jornades d’innovació Docent Abbreviated Journal (up)
Volume Issue Pages
Keywords Aprenentatge Basat en Projectes; Aprenentatge Basat en Problemes; Problem Based Learning; ECTS; EEES; Computer Graphics; OpenGL.
Abstract En aquest article es presenta una experiència en ABP feta el curs 2004-05 en Gràfics per Computador 2, assignatura optativa de 3er curs d’Enginyeria Informàtica impartida a l’ETSE. En l’article s’explica l’organització docent abans d’ABP, basada en classes magistrals. Després es mostra l’organització en ABP i es quantifica en ECTS l’esforç de l’alumne en ambdues organitzacions. Essent conscient del diferent interès de l’alumnat per l’assignatura, se’ls hi ofereix dos itineraris: el de classes magistrals i d’ABP. Es mostren alguns resultats dels alumnes d’ABP i també les primeres enquestes realitzades als alumnes. S’exposen les conclusions en el primer any de l’experiència, plantejant temes de discussió. S’ha procurat que la proposta no desbordi l’esforç del professorat. Per això s’ofereix el doble itinerari, per a canalitzar per ABP els alumnes més interessats i permetre a la resta que realitzin el curs amb l’organització clàsica de l’assignatura: classes magistrals de teoria, problemes i pràctiques.
Address
Corporate Author Thesis
Publisher Place of Publication Editor
Language Summary Language Original Title
Series Editor Series Title Abbreviated Series Title
Series Volume Series Issue Edition
ISSN ISBN Medium
Area Expedition Conference
Notes IAM;ADAS; Approved no
Call Number IAM @ iam @ MGJ2005c Serial 1594
Permanent link to this record