|   | 
Details
   web
Record
Author Josep Llados; Enric Marti
Title Interpretacio de dibuixos lineals mitjançant tècniques d isomorfisme entre grafs Type (up) Conference Article
Year 1995 Publication Trobada de Joves Investigadors Abbreviated Journal
Volume Issue Pages
Keywords
Abstract L’anàlisi de documents té com a objectiu la interpretació automàtica de documents impresos sobre paper, amb la finalitat d’obtenir una descripció simbòlica d’aquests, que permeti el seu emmagatzemament i posterior tractament computacional. Les tècniques basades en grafs relacionals d’atributs permeten representar de manera compacta la informació continguda en dibuixos lineals i mitjançant mecanismes d’isomorfisme entre grafs, reconèixer-hi certes estructures i d’aquesta manera, interpretar el document. En aquest treball es dóna una visió general de les tènciques de grafs aplicades al reconeixement visual d’objectes en problemes d’anàlisi de documents. Aquestes tècniques s’il·lustren amb un exemple de reconeixement de plànols dibuixats a mà alçada. Finalment es proposa la utilització de tècniques de Hough com a mecanisme per accelerar el procés de reconeixement aplicant un cert coneixement sobre el domini en el que es treballa
Address
Corporate Author Thesis
Publisher Place of Publication Editor
Language Summary Language Original Title
Series Editor Series Title Abbreviated Series Title
Series Volume Series Issue Edition
ISSN ISBN Medium
Area Expedition Conference
Notes DAG;IAM Approved no
Call Number IAM @ iam @ LlM1995 Serial 1578
Permanent link to this record