toggle visibility Search & Display Options

Select All    Deselect All
 |   | 
Details
   print
  Record Links
Author (up) Josep Llados; Enric Marti edit   pdf
openurl 
  Title Interpretacio de dibuixos lineals mitjançant tècniques d isomorfisme entre grafs Type Conference Article
  Year 1995 Publication Trobada de Joves Investigadors Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages  
  Keywords  
  Abstract L’anàlisi de documents té com a objectiu la interpretació automàtica de documents impresos sobre paper, amb la finalitat d’obtenir una descripció simbòlica d’aquests, que permeti el seu emmagatzemament i posterior tractament computacional. Les tècniques basades en grafs relacionals d’atributs permeten representar de manera compacta la informació continguda en dibuixos lineals i mitjançant mecanismes d’isomorfisme entre grafs, reconèixer-hi certes estructures i d’aquesta manera, interpretar el document. En aquest treball es dóna una visió general de les tènciques de grafs aplicades al reconeixement visual d’objectes en problemes d’anàlisi de documents. Aquestes tècniques s’il·lustren amb un exemple de reconeixement de plànols dibuixats a mà alçada. Finalment es proposa la utilització de tècniques de Hough com a mecanisme per accelerar el procés de reconeixement aplicant un cert coneixement sobre el domini en el que es treballa  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes DAG;IAM Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ LlM1995 Serial 1578  
Permanent link to this record
Select All    Deselect All
 |   | 
Details
   print

Save Citations:
Export Records: