|   | 
Details
   web
Record
Author Jaume Garcia; Debora Gil; Francesc Carreras ; Sandra Pujades; R.Leta; Xavier Alomar; Guillem Pons-LLados
Title Un Model 3D del Ventricle Esquerre Integrant Anatomia i Funcionalitat Type Conference Article
Year 2008 Publication XX Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia, Actes del Congres Abbreviated Journal
Volume Issue Pages 122
Keywords
Abstract (down) Els canvis en la dinàmica del Ventricle Esquerre (VE) reflecteixen la majoria de malalties cardiovasculars . Els avenços en imatge mèdica han impulsat la recerca en models i simulacions de la dinàmica 3D del VE . La majoria dels models existents sols consideren l’anatomia externa del VE i no permeten una avaluació de l’acoblament electromecànic . Donat que la mecànica d’un muscle depèn de la orientació de les seves fibres, un model realista hauria d’incloure la disposició espacial de la banda ventricular helicoidal (BVH) .
Proposem desenvolupar un model del VE adaptat a cada pacient que integri, per primer cop, l’anatomia de la banda ventricular, l’anatomia externa del VE i la seva funcionalitat, per a una millor determinació del patró d’activació electromecànica
Address
Corporate Author Thesis
Publisher Place of Publication Barcelona Editor
Language catalan Summary Language catalan Original Title
Series Editor Series Title Abbreviated Series Title
Series Volume Series Issue Edition
ISSN ISBN Medium
Area Expedition Conference
Notes IAM Approved no
Call Number IAM @ iam @ GGC2008c Serial 1504
Permanent link to this record