toggle visibility Search & Display Options

Select All    Deselect All
 |   | 
Details
  Records Links
Author Petia Radeva; Enric Marti edit   pdf
openurl 
  Title Facial Features Segmentation by Model-Based Snakes. Type Miscellaneous
  Year (up) 1995 Publication Trobada de Joves Investigadors, IIIA. Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages  
  Keywords  
  Abstract  
  Address Bellaterra (Barcelona), Spain  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes MILAB; IAM Approved no  
  Call Number BCNPCL @ bcnpcl @ RaM1995a Serial 130  
Permanent link to this record
 

 
Author Enric Marti; Debora Gil; Carme Julia edit   pdf
openurl 
  Title Una experiència en PBL per a la docència de Gràfics per Computador Type Miscellaneous
  Year (up) 2005 Publication II Jornades d’innovació Docent Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages  
  Keywords Aprenentatge Basat en Projectes; Aprenentatge Basat en Problemes; Problem Based Learning; ECTS; EEES; Computer Graphics; OpenGL.  
  Abstract En aquest article es presenta una experiència en ABP feta el curs 2004-05 en Gràfics per Computador 2, assignatura optativa de 3er curs d’Enginyeria Informàtica impartida a l’ETSE. En l’article s’explica l’organització docent abans d’ABP, basada en classes magistrals. Després es mostra l’organització en ABP i es quantifica en ECTS l’esforç de l’alumne en ambdues organitzacions. Essent conscient del diferent interès de l’alumnat per l’assignatura, se’ls hi ofereix dos itineraris: el de classes magistrals i d’ABP. Es mostren alguns resultats dels alumnes d’ABP i també les primeres enquestes realitzades als alumnes. S’exposen les conclusions en el primer any de l’experiència, plantejant temes de discussió. S’ha procurat que la proposta no desbordi l’esforç del professorat. Per això s’ofereix el doble itinerari, per a canalitzar per ABP els alumnes més interessats i permetre a la resta que realitzin el curs amb l’organització clàsica de l’assignatura: classes magistrals de teoria, problemes i pràctiques.  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;ADAS; Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ MGJ2005c Serial 1594  
Permanent link to this record
 

 
Author Enric Marti; Petia Radeva; Ricardo Toledo; Jordi Vitria edit  openurl
  Title Experiencia de aplicación de la metodología de aprendizaje por proyectos en asignaturas de Ingeniería Informática para una mejor adaptación a los créditos ECTS i al Espacio Europeo de Educación Superior Type Miscellaneous
  Year (up) 2005 Publication Agencia de Gestio d´Ajuts Universitaris I de Recerca (AGAUR) Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Agencia de Gestio d´Ajuts Universitaris I de Recerca (AGAUR) Expedition Conference  
  Notes IAM;RV;OR;MILAB;ADAS;MV Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ MRT2005 Serial 1608  
Permanent link to this record
 

 
Author Elena Valderrama; Joan Oliver; Josep Maria-Basart; Enric Marti; Petia Radeva; Ricardo Toledo; R.Vilanova;F.Ced; J.Muñoz; S.Vacchina edit  openurl
  Title Convergencia al EEES de la ingeniería informática. Título de Grado en tecnología (Informática) Type Miscellaneous
  Year (up) 2005 Publication I Jornades de Innovació Docent Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages  
  Keywords  
  Abstract Elena Valderrama  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;RV;MILAB;ADAS Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ VOB2005 Serial 1652  
Permanent link to this record
 

 
Author Enric Marti; Debora Gil; Carme Julia edit  openurl
  Title Una experiencia de PBL en la docencia de la asignatura de Graficos por Computador en Ingenieria Informatica Type Miscellaneous
  Year (up) 2006 Publication IV Contreso Internacional de Docencia Universitaria e Innovacion Abbreviated Journal  
  Volume 1 Issue Pages 375  
  Keywords  
  Abstract  
  Address Barcelona (Spain)  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;ADAS; Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ MGJ2006b Serial 931  
Permanent link to this record
 

 
Author Enric Marti; J. Rocarias; A. Sanchez; Petia Radeva; Ricardo Toledo; Jordi Vitria edit  openurl
  Title Caronte: una propuesta de entorno de gestion documental para asignaturas de Ingenieria Informatica Type Miscellaneous
  Year (up) 2006 Publication IV Congreso Internacional Docencia Universitaria e Innovacion (CIDUI´06) Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages  
  Keywords  
  Abstract  
  Address Barcelona  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;RV;OR;MILAB;ADAS;MV Approved no  
  Call Number BCNPCL @ bcnpcl @ MRS2006a Serial 1122  
Permanent link to this record
 

 
Author Enric Marti; Carme Julia; Debora Gil edit  openurl
  Title Una experiencia de PBL en la docencia de la asignatura de Graficos por Computador en Ingenieria Informatica Type Miscellaneous
  Year (up) 2006 Publication IV Congreso Internacional Docencia Universitaria e Innovacion (CIDUI´06) Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages  
  Keywords  
  Abstract  
  Address Barcelona  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;ADAS; Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ MJG2006b Serial 1123  
Permanent link to this record
 

 
Author Enric Marti; J. Rocarias; A. Sanchez; Petia Radeva; Ricardo Toledo; Jordi Vitria edit  openurl
  Title Caronte: un gestor documental para asignaturas del EEES Type Miscellaneous
  Year (up) 2006 Publication III Jornades de Innovacio Docent Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages  
  Keywords  
  Abstract  
  Address UAB, Bellaterra  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;RV;OR;MILAB;ADAS;MV Approved no  
  Call Number BCNPCL @ bcnpcl @ MRS2006b Serial 1124  
Permanent link to this record
 

 
Author Enric Marti; J. Rocarias; Petia Radeva; H. Tizon; Jordi Vitria edit  openurl
  Title Caronte. Un gestor documental para asignaturas de universidad en el EEES Type Miscellaneous
  Year (up) 2007 Publication Desarrollo de gestion de grupos, encuestas y autoevaluacion, MoodleMoot 2007 Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;OR;MILAB;MV Approved no  
  Call Number BCNPCL @ bcnpcl @ MRR2007b Serial 1128  
Permanent link to this record
 

 
Author Enric Marti; S.Fernandez; G.Estape edit  openurl
  Title BlueStar: implementació d’una aplicació per a la visualització 3D de funcions reals, com a eina d’aprenentatge Type Miscellaneous
  Year (up) 2007 Publication IV Jornades d’Innovació Docent UAB Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Bellaterra (Spain) Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM; Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ MFE2007 Serial 1591  
Permanent link to this record
Select All    Deselect All
 |   | 
Details

Save Citations:
Export Records: