toggle visibility Search & Display Options

Select All    Deselect All
 |   | 
Details
  Records Links (up)
Author Josefina Mauri; Eduard Fernandez-Nofrerias; B. Garcia del Blanco; E. Iraculis; J.A. Gomez-Hospital; J. Comin; M.A. Sanchez Corral; F. Jara; A. Cequier; E. Esplugas; Debora Gil; J. Saludes; Petia Radeva; Ricardo Toledo; Juan J.Villanueva edit  openurl
  Title Moviment del vas en l anàlisi d imatges d ecografia intracoronària: un model matemàtic Type Conference Article
  Year 2000 Publication Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia. Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;RV;ISE;MILAB;ADAS Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ MNG2000 Serial 1621  
Permanent link to this record
 

 
Author Josefina Mauri; Eduard Fernandez-Nofrerias; J. Comin; B. Garcia del Blanco; E. Iraculis; J.A. Gomez-Hospital; P. Valdovinos; F. Jara; A. Cequier; E. Esplugas; Oriol Pujol; Cristina Cañero; Debora Gil; Petia Radeva; Ricardo Toledo edit  openurl
  Title Avaluació del Conjunt Stent/Artèria mitjançant ecografia intracoronària: lentorn informàtic Type Conference Article
  Year 2000 Publication Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia. Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;RV;MILAB;ADAS;HuPBA Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ MNC2000 Serial 1622  
Permanent link to this record
 

 
Author J.A.Perez; Enric Marti; Juan J.Villanueva edit  openurl
  Title Interfase de Usuario de Entrada de Datos 3D en un CAD de Cartografía Urbana a partir de Pares Estereoscópicos Type Conference Article
  Year 1992 Publication II Congreso Español de Informática Gráfica Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 47-60  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference CEIG  
  Notes IAM;ISE Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ PVM1992 Serial 1624  
Permanent link to this record
 

 
Author Ferran Poveda; Jaume Garcia; Enric Marti; Debora Gil edit   pdf
openurl 
  Title Validation of the myocardial architecture in DT-MRI tractography Type Conference Article
  Year 2010 Publication Medical Image Computing in Catalunya: Graduate Student Workshop Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 29-30  
  Keywords  
  Abstract Deep understanding of myocardial structure may help to link form and funcion of the heart unraveling crucial knowledge for medical and surgical clinical procedures and studies. In this work we introduce two visualization techniques based on DT-MRI streamlining able to decipher interesting properties of the architectural organization of the heart.  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Girona (Spain) Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference MICCAT  
  Notes IAM Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ PGM2010 Serial 1626  
Permanent link to this record
 

 
Author Sandra Pujades;Francesc Carreras;Manuel Ballester; Jaume Garcia; Debora Gil edit   pdf
openurl 
  Title A Normalized Parametric Domain for the Analysis of the Left Ventricular Function Type Conference Article
  Year 2008 Publication Proceedings of the Third International Conference on Computer Vision Theory and Applications (VISAPP’08) Abbreviated Journal  
  Volume 1 Issue Pages 267-274  
  Keywords Helical Ventricular Myocardial Band; Myocardial Fiber; Tagged Magnetic Resonance; HARP; Optical Flow Variational Framework; Gabor Filters; B-Splines.  
  Abstract Impairment of left ventricular (LV) contractility due to cardiovascular diseases is reflected in LV motion patterns. The mechanics of any muscle strongly depends on the spatial orientation of its muscular fibers since the motion that the muscle undergoes mainly takes place along the fiber. The helical ventricular myocardial band (HVMB) concept describes the myocardial muscle as a unique muscular band that twists in space in a non homogeneous fashion. The 3D anisotropy of the ventricular band fibers suggests a regional analysis of the heart motion. Computation of normality models of such motion can help in the detection and localization of any cardiac disorder. In this paper we introduce, for the first time, a normalized parametric domain that allows comparison of the left ventricle motion across patients. We address, both, extraction of the LV motion from Tagged Magnetic Resonance images, as well as, defining a mapping of the LV to a common normalized domain. Extraction of normality motion patterns from 17 healthy volunteers shows the clinical potential of our LV parametrization.  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM; Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ GGP2008 Serial 1627  
Permanent link to this record
 

 
Author Oriol Rodriguez-Leon; Josefina Mauri; Eduard Fernandez-Nofrerias; M.Gomez; Antonio Tovar; L.Cano; C.Diego; Carme Julia; Vicente del Valle; Debora Gil; Petia Radeva edit  openurl
  Title Ecografia Intracoronària: Segmentació Automàtica de area de la llum Type Conference Article
  Year 2002 Publication XXXVIII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Cardiología. Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;ADAS;MILAB Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RMF2002 Serial 1638  
Permanent link to this record
 

 
Author Oriol Rodriguez-Leon; Debora Gil; Eduard Fernandez-Nofrerias; H.Tizon; S.Montserrat; Vicente del Valle;Josefina Mauri edit  openurl
  Title Caracterització de la Perfusió Miocàrdica mitjançant anàlisi estadístic de l espectre en l angiografia de contrast Type Conference Article
  Year 2007 Publication XIX Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia de Barcelona Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 130  
  Keywords  
  Abstract La valoració de la integritat de la microcirculació coronària aporta informació pronòstica en pacients amb infart agut de miocardi en els que es realitza angioplastia primària. Aquesta valoració és subjectiva i presenta una important variabilitat si no es duta a terme per personal experimentat. Presentem una eina d’anàlisi d’imatge que permet fer una valoració de la microcirculació coronària a partir de seqüències d’angiografia. Hem analitzat les variacions locals en el nivell de gris de la imatge durant la seqüència angiogràfica. Hem identificat els principals fenòmens observats (respiració, batec cardíac, tinció arterial, tinció miocàrdica i soroll radiològic) mitjançant un anàlisi estadístic de l’espectre de Fourier de l’evolució al llarg del temps de la mitja local. Aquest mateix anàlisis permet determinat la influència de cadascun d’ells en la extracció del patró de tinció i selecciona la respiració com el fenomen que més distorsiona el patró de tinció original. Els descriptors proposats s’obtenen fora del rang espectral respiratori. Hem testat la seva capacitat per a detectar els tres fenòmens principals (tinció miocàrdica (MS), tinció arterial (AS) i soroll (NS)) independentment de la respiració. La capacitat de discriminació dels descriptors ha estat valorada mitjançant un mètode de crossvalidation en 30 seqüències d’angiografia. Els descriptors emprats permeten caracteritzar la tinció miocàrdica amb una alta eficiència i fiabilitat. A més no hi ha diferències significatives en l’anàlisi de les seqüències obtingudes amb el pacient respirant amb normalitat o en apnea  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Barcelona (Spain) Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RGF2007 Serial 1639  
Permanent link to this record
 

 
Author Oriol Rodriguez-Leon; Eduard Fernandez-Nofrerias; Josefina Mauri; Vicente del Valle; Debora Gil; A.Barrios; E.Garcia; Petia Radeva edit  openurl
  Title Perfusion ratio: A new tool to objectively assess microcirculation perfusion after primary Percutaneous Coronary Intervention Type Conference Article
  Year 2006 Publication World Congress of Cardiology Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 859  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Barcelona (Spain) Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;MILAB Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RFM2006c Serial 1643  
Permanent link to this record
 

 
Author Oriol Rodriguez-Leon; Josefina Mauri; Eduard Fernandez-Nofrerias; Vicente de Valle; E.Garcia; A.Barrios; Debora Gil; Petia Radeva edit  openurl
  Title Analysis of the changes in angiography local grey-level values to determine myocardial perfusion Type Conference Article
  Year 2006 Publication World Congress of Cardiology Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 862  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Barcelona (Spain) Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;MILAB Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RMF2006 Serial 1644  
Permanent link to this record
 

 
Author F. Javier Sanchez; Jordi Vitria; Enric Marti edit  openurl
  Title Transformaciones Morfológicas de Polígonos Isotéticos Type Conference Article
  Year 1991 Publication Primer Congreso Español de Informática Gráfica. Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes OR;IAM;MV Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ SVM1991 Serial 1648  
Permanent link to this record
Select All    Deselect All
 |   | 
Details

Save Citations:
Export Records: