toggle visibility Search & Display Options

Select All    Deselect All
 |   | 
Details
  Records Links (down)
Author Oriol Rodriguez-Leon; Debora Gil; Eduard Fernandez-Nofrerias; H.Tizon; S.Montserrat; Vicente del Valle;Josefina Mauri edit  openurl
  Title Caracterització de la Perfusió Miocàrdica mitjançant anàlisi estadístic de l espectre en l angiografia de contrast Type Conference Article
  Year 2007 Publication XIX Congrés de la Societat Catalana de Cardiologia de Barcelona Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 130  
  Keywords  
  Abstract La valoració de la integritat de la microcirculació coronària aporta informació pronòstica en pacients amb infart agut de miocardi en els que es realitza angioplastia primària. Aquesta valoració és subjectiva i presenta una important variabilitat si no es duta a terme per personal experimentat. Presentem una eina d’anàlisi d’imatge que permet fer una valoració de la microcirculació coronària a partir de seqüències d’angiografia. Hem analitzat les variacions locals en el nivell de gris de la imatge durant la seqüència angiogràfica. Hem identificat els principals fenòmens observats (respiració, batec cardíac, tinció arterial, tinció miocàrdica i soroll radiològic) mitjançant un anàlisi estadístic de l’espectre de Fourier de l’evolució al llarg del temps de la mitja local. Aquest mateix anàlisis permet determinat la influència de cadascun d’ells en la extracció del patró de tinció i selecciona la respiració com el fenomen que més distorsiona el patró de tinció original. Els descriptors proposats s’obtenen fora del rang espectral respiratori. Hem testat la seva capacitat per a detectar els tres fenòmens principals (tinció miocàrdica (MS), tinció arterial (AS) i soroll (NS)) independentment de la respiració. La capacitat de discriminació dels descriptors ha estat valorada mitjançant un mètode de crossvalidation en 30 seqüències d’angiografia. Els descriptors emprats permeten caracteritzar la tinció miocàrdica amb una alta eficiència i fiabilitat. A més no hi ha diferències significatives en l’anàlisi de les seqüències obtingudes amb el pacient respirant amb normalitat o en apnea  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Barcelona (Spain) Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RGF2007 Serial 1639  
Permanent link to this record
 

 
Author Oriol Rodriguez-Leon; Eduard Fernandez-Nofrerias; Josefina Mauri; Vicente del Valle; Debora Gil; A.Barrios; E.Garcia; Petia Radeva edit  openurl
  Title Perfusion ratio: A new tool to objectively assess microcirculation perfusion after primary Percutaneous Coronary Intervention Type Conference Article
  Year 2006 Publication World Congress of Cardiology Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 859  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Barcelona (Spain) Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;MILAB Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RFM2006c Serial 1643  
Permanent link to this record
 

 
Author Oriol Rodriguez-Leon; Josefina Mauri; Eduard Fernandez-Nofrerias; Vicente de Valle; E.Garcia; A.Barrios; Debora Gil; Petia Radeva edit  openurl
  Title Analysis of the changes in angiography local grey-level values to determine myocardial perfusion Type Conference Article
  Year 2006 Publication World Congress of Cardiology Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 862  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Barcelona (Spain) Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes IAM;MILAB Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RMF2006 Serial 1644  
Permanent link to this record
 

 
Author F. Javier Sanchez; Jordi Vitria; Enric Marti edit  openurl
  Title Transformaciones Morfológicas de Polígonos Isotéticos Type Conference Article
  Year 1991 Publication Primer Congreso Español de Informática Gráfica. Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes OR;IAM;MV Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ SVM1991 Serial 1648  
Permanent link to this record
 

 
Author Gemma Sanchez; Ernest Valveny; Josep Llados; Enric Marti; Oriol Ramos Terrades; N.Lozano; Joan Mas edit  openurl
  Title A system for virtual prototyping of architectural projects Type Conference Article
  Year 2003 Publication Proceedings of Fifth IAPR International Workshop on Pattern Recognition Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 65-74  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes DAG;IAM Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ SVL2003 Serial 1650  
Permanent link to this record
 

 
Author Joan Serrat; Enric Marti edit  openurl
  Title Elastic matching using interpolation splines Type Conference Article
  Year 1991 Publication IV Spanish Symposium of Pattern Recognition and image Analysis Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes ADAS;IAM; Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ SMV1991 Serial 1651  
Permanent link to this record
 

 
Author Ernest Valveny; Enric Marti edit  openurl
  Title Recognition of lineal symbols in hand-written drawings using deformable template matching Type Conference Article
  Year 1999 Publication Proceedings of the VIII Symposium Nacional de Reconocimiento de Formas y Análisis de Imágenes Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes DAG;IAM; Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ VAM1999 Serial 1658  
Permanent link to this record
 

 
Author Ernest Valveny; Enric Marti edit  openurl
  Title Dimensions analysis in hand-drawn architectural drawings Type Conference Article
  Year 1997 Publication VII National Simposium of Pattern Recognition and image Analysis, SNRFAI´97 Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 90-91  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication CVC-UAB Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes DAG;IAM; Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ VAM1997 Serial 1659  
Permanent link to this record
 

 
Author Ernest Valveny; Ricardo Toledo; Ramon Baldrich; Enric Marti edit  openurl
  Title Combining recognition-based in segmentation-based approaches for graphic symol recognition using deformable template matching Type Conference Article
  Year 2002 Publication Proceeding of the Second IASTED International Conference Visualization, Imaging and Image Proceesing VIIP 2002 Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages 502–507  
  Keywords  
  Abstract  
  Address  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference  
  Notes DAG;RV;CAT;IAM;CIC;ADAS Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ VTB2002 Serial 1660  
Permanent link to this record
 

 
Author David Roche; Debora Gil; Jesus Giraldo edit   pdf
openurl 
  Title Using statistical inference for designing termination conditions ensuring convergence of Evolutionary Algorithms Type Conference Article
  Year 2011 Publication 11th European Conference on Artificial Life Abbreviated Journal  
  Volume Issue Pages  
  Keywords  
  Abstract A main challenge in Evolutionary Algorithms (EAs) is determining a termination condition ensuring stabilization close to the optimum in real-world applications. Although for known test functions distribution-based quantities are good candidates (as far as suitable parameters are used), in real-world problems an open question still remains unsolved. How can we estimate an upper-bound for the termination condition value ensuring a given accuracy for the (unknown) EA solution?
We claim that the termination problem would be fully solved if we defined a quantity (depending only on the EA output) behaving like the solution accuracy. The open question would be, then, satisfactorily answered if we had a model relating both quantities, since accuracy could be predicted from the alternative quantity. We present a statistical inference framework addressing two topics: checking the correlation between the two quantities and defining a regression model for predicting (at a given confidence level) accuracy values from the EA output.
 
  Address Paris, France  
  Corporate Author Thesis  
  Publisher Place of Publication Editor  
  Language Summary Language Original Title  
  Series Editor Series Title Abbreviated Series Title  
  Series Volume Series Issue Edition  
  ISSN ISBN Medium  
  Area Expedition Conference ECAL  
  Notes IAM; Approved no  
  Call Number IAM @ iam @ RGG2011b Serial 1678  
Permanent link to this record
Select All    Deselect All
 |   | 
Details

Save Citations:
Export Records: